Οι μακάβριες προειδοποιήσεις πάνω στα πακέτα τσιγάρων για την αποτροπή των καπνιστών από την επιβλαβή συνήθεια θα υπάρχουν στο άμεσο μέλλον και πάνω στα ίδια τα τσιγάρα.

Οι μακάβριες προειδοποιήσεις πάνω στα πακέτα τσιγάρων για την αποτροπή των καπνιστών από την επιβλαβή συνήθεια θα υπάρχουν στο άμεσο μέλλον και πάνω στα ίδια τα τσιγάρα.

Ο Καναδάς θα γίνει η πρώτη χώρα που θα αρχίσει να εκτυπώνει προειδοποιήσεις απευθείας σε μεμονωμένα τσιγάρα, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τους νέους από το να ξεκινήσουν το κάπνισμα και να ενθαρρύνουν άλλους να το κόψουν.

Οι προειδοποιήσεις, οι οποίες θα είναι στα Αγγλικά και στα Γαλλικά, θα περιλαμβάνουν φράσεις όπως «Τα τσιγάρα προκαλούν καρκίνο» και «Δηλητήριο σε κάθε ρουφηξιά».

Από το επόμενο έτος, οι Καναδοί θα αρχίσουν να βλέπουν τις νέες προειδοποιητικές ετικέτες.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2024 οι κατασκευαστές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι προειδοποιήσεις θα υπάρχουν σε όλα τα τσιγάρα μεγάλου μεγέθους (τύπου «κατοστάρια») που πωλούνται, ενώ μέχρι τον Απρίλιο του 2025 όλα τα τσιγάρα κανονικού μεγέθους και τα μικρά πούρα με χαρτί πρέπει να περιλαμβάνουν τις προειδοποιήσεις.