Η έκθεση

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση της δραστηριότητας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το έτος 2021, από την πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Ευγενία Βελώνη.

Στην Έκθεση γίνεται μνεία των διεθνών δραστηριοτήτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που συμπληρώνει 140 χρόνια λειτουργίας, ενώ αναδεικνύεται η αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων του, με την έκδοση πλήθους κανονιστικών και ατομικών πράξεων, την επεξεργασία νομοθετικών ρυθμίσεων και τη συμμετοχή λειτουργών του σε Επιτροπές και Συμβούλια Διοίκησης.

Μέσω της Ετήσιας Έκθεσης για το προηγούμενο έτος 2021 καταδεικνύεται πως το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ειδικά σε μια χρονική περίοδο που λόγω της πανδημίας υπήρξε δυσλειτουργία στη δημόσια διοίκηση και στα δικαστήρια, διαχειρίστηκε έναν μεγάλο όγκο υποθέσεων του Δημοσίου και πολλών άλλων φορέων, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και αντιμετώπισε επίκαιρα θέματα της νομικής επιστήμης, σκέψης και πρακτικής.