Στο ΙΤΕ η κριτική επιτροπή για την Γαστρονομία

Στο ΙΤΕ υποδέχθηκαν σήμερα, 30 Μαΐου 2024, την Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT) στο πλαίσιο της υποψηφιότητας της Κρήτης για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής

2026.

Κατά την επίσκεψη έγιναν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για την καινοτομία στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, την πολιτιστική κληρονομία κλπ., ενώ πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις σε ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματος,