Τουρίστες Κνωσός

Οι καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, ο ψηφιακός οδηγός περιήγησης στο ανάκτορο της Κνωσού και στον αρχαιολογικό πλούτο του Ηρακλείου και οι καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς είναι μεταξύ των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη και χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για  ένα συνεκτικό πρόγραμμα στοχευμένων παρεμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο περιλαμβάνει πληθώρα σημαντικών έργων που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 10.855.159 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά   στοχεύουν κυρίως στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, μέσω της αύξησης της επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και της αναβάθμισης του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το συνολικό αυτό πρόγραμμα ξεδιπλώνεται μέσα από διαφορετικού τύπου κατηγορίες παρεμβάσεων, που όλες όμως συντείνουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και στην ενίσχυση της ταυτότητας ενός αναγνωρισμένου τουριστικού προορισμού που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες του. Έτσι, συνεχιζόμενα προγράμματα αστικής ανάπλασης περιλαμβάνουν έργα ενοποίησης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, συμβάλλοντας στην αστική αναζωογόνηση και στη γνωριμία με την ιστορική φυσιογνωμία των πόλεων. Δημοφιλείς αρχαιολογικοί χώροι και μνημειακά σύνολα γίνονται περισσότερο αναγνώσιμα και προσβάσιμα στους επισκέπτες, βελτιώνοντας εν τέλει την εικόνα τους, ενώ συντηρούνται και αναδεικνύονται και λιγότερο γνωστά μνημεία.

Το σύνολο, επίσης, των σημαντικών μουσείων του ΥΠΠΟΑ στην Κρήτη εισέρχεται δυναμικά σε μια νέα εποχή είτε με εντελώς καινούριες ή εκσυγχρονισμένες υποδομές, είτε με νέες εκθέσεις των ευρημάτων που ενισχύουν την ελκυστικότητα των μουσειακών χώρων. Τέλος, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τη βάση των ψηφιακών έργων που υλοποιούνται σε Μουσεία, χώρους και μνημεία, προσελκύοντας τη νέα ψηφιακή γενιά, εμπλουτίζοντας τόσο τις τουριστικές διαδρομές όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ενισχύοντας γενικότερα την προβολή των θησαυρών του νησιού σε όλο τον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα που υλοποιούνται είναι:

Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Το έργο «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με προϋπολογισμό 299.761 ευρώ, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες για την ψηφιοποίηση / τεκμηρίωση υλικού από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, τη δημιουργία διαδικτυακού κόμβου, καθώς και την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης στις αίθουσες του Μουσείου. Περιλαμβάνει, επίσης, την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης καθώς και άλλων υπηρεσιών ψηφιακής προβολής, όπως μία εκπαιδευτική εφαρμογή, διαδραστικά χρονολόγια, διαδραστικούς χάρτες κλπ. Η διαδικτυακή πύλη και οι ψηφιακές εφαρμογές θα χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής και θα εμπεριέχουν πλούσιο και ποικίλο περιεχόμενο (κείμενα, αφηγήσεις, βίντεο, δισδιάστατες και τρισδιάστατες φωτογραφικές και σχεδιαστικές απεικονίσεις, αναπαραστάσεις κλπ.), ανάλογα με το είδος του εκθέματος που θα παρουσιάζεται και την κατηγορία χρηστών στην οποία απευθύνονται. Το έργο στοχεύει στην ολοκληρωμένη προβολή των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στο διαδίκτυο αλλά και την ταυτόχρονη σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του.

Ψηφιακός οδηγός περιήγησης στο ανάκτορο της Κνωσού και στον αρχαιολογικό πλούτο του Ηρακλείου

Το έργο «Ψηφιακός οδηγός περιήγησης στο ανάκτορο της Κνωσού και στον αρχαιολογικό πλούτο του Ηρακλείου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με προϋπολογισμό 284.120 ευρώ, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι υπηρεσίες προβολής του αρχαιολογικού πλούτου του Ηρακλείου. Υλοποιούνται εργασίες συλλογής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και δημιουργίας μίας σειράς ψηφιακών εφαρμογών με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής που θα αναδείξουν και θα προβάλουν τους αρχαιολογικούς χώρους στον παγκόσμιο ιστό αλλά και θα αποτελέσει ένα διακριτό τουριστικό, πολιτιστικό προϊόν για την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Επιπλέον θα υλοποιηθεί μια εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης για κινητές συσκευές που θα παρέχει ψηφιακό περιεχόμενο στους επισκέπτες του ανακτόρου της Κνωσού και θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολυάριθμους επισκέπτες του πρώτου σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικού χώρου της Κρήτης.

Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς

Το έργο «Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς με στόχο την Εξωστρέφεια και την ανάδειξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων της Περιφέρειας Κρήτης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με προϋπολογισμό 290.000 ευρώ, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας μόνιμης σχέσης μεταξύ του Μουσείου και των επισκεπτών, βασισμένη σε βιωματικές εμπειρίες μέσω διαδραστικών συστημάτων, οι οποίες έχουν χρονική συνέχεια δημιουργώντας έτσι έναν μακροχρόνιο δεσμό. Συνοπτικά, αναπτύσσονται και θα εγκατασταθούν στους χώρους του Μουσείου ψηφιακές προβολές υψηλής ανάλυσης, ψηφιακή τρισδιάστατη απεικόνιση του δίσκου της Φαιστού, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικές εφαρμογές μέσω διάδρασης για τις παραγωγικές δραστηριότητες, διαδραστικές εφαρμογές πληροφόρησης για την αρχαία Γόρτυνα, τον Κώδικα των Νόμων, τη χριστιανική Γόρτυνα, διαδραστικός ψηφιακός χάρτης πολιτιστικών διαδρομών Μεσσαράς, εκπαιδευτικά προγράμματα, ψηφιακό αποθετήριο και διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα-ψηφιακή πύλη του Μουσείου. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατό ο ευκαιριακός επισκέπτης του Μουσείου να καταστεί φίλος του, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως μέσο που του επιτρέπει να αποκτήσει νέες εμπειρίες σε κάθε επίσκεψη.

Διαδρομές στη νεώτερη πολιτιστική κληρονομιάς της Κρήτης με τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ

Το έργο «Διαδρομές στη νεώτερη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης με τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με προϋπολογισμό 299.959 ευρώ, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

Το έργο έχει αντικείμενο την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση δεδομένων και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ψηφιακή προβολή και επαφή του ευρύτερου κοινού με μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αποθετηρίου των μνημείων της Κρήτης, μία ολοκληρωμένη ψηφιακή περιήγηση στην Κρήτη όπου με κύριο μέσο τις κινητές συσκευές ο χρήστης θα περιηγείται το νησί. Περιλαμβάνει, επίσης, διαδικτυακό τόπο παρουσίασης και προβολής του έργου, επιμέρους πολυμεσικές εφαρμογές όπως: το διαδραστικό χρονολόγιο, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων μνημείων, καθώς και τις βοηθητικές λειτουργίες του γλωσσαρίου και του ευρετηρίου και, τέλος, τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα μνημείων, τα οποία θα εισαχθούν κυρίως στην εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας της ψηφιακής εφαρμογής για κινητές συσκευές. Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη και η προβολή της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης με τρόπο σύγχρονο και οικείο στο κοινό, κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, που στοχεύει στην ευαισθητοποίησή του και την ενεργή συμμετοχή στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οργάνωση μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου

Μέσω του έργου με προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ επιδιώκεται η πλήρης αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου, με στόχο α) τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στον επισκέπτη όσο και στους ερευνητές και β) την οργάνωση των νέων εκθεσιακών χώρων, οι οποίοι διαπνέονται από τη σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση, με στόχο την παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής της Ανατολικής Κρήτης από τη νεολιθική περίοδο έως την πρώτη βυζαντινή περίοδο, μέσα από θεματικές ενότητες που θα διαρθρώνονται στον ισόγειο χώρο του Μουσείου, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ανθρώπινη παρουσία στην Ανατολική Κρήτη κατά το διάστημα αυτό.

Ανάδειξη οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας 3η Φάση

Οι επεμβάσεις με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ στοχεύουν στην προώθηση της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, με εργασίες καθαρισμών και στερεώσεων στις οχυρώσεις και στα κτήρια της αγοράς του οικισμού στην οχυρή νησίδα της Σπιναλόγκας. Με την ολοκλήρωση της πράξης θα αποκατασταθεί και θα αναδειχθεί ένα σημαντικό τμήμα των οχυρώσεων και πιο συγκεκριμένα η περιοχή του ΝΔ εγκάρσιου τείχους. Επιπλέον, η στερέωση των κτηρίων του οικισμού θα συμβάλει στην ασφαλή περιήγηση του αρχαιολογικού χώρου και η συντήρηση των επί μέρους στοιχείων τους θα αναδείξει τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, καθιστώντας την περιήγηση γοητευτική. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αναμένεται να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου, σημαντικού τουριστικού προορισμού της Κρήτης. Οι νέες αυτές επεμβάσεις αναβαθμίζουν τον αρχαιολογικό χώρο και βοηθούν αποτελεσματικά στην ανάδειξη της σύνθετης φυσιογνωμίας της νησίδας, η οποία αποτελεί έναν αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό της Κρήτης και έχει ήδη δεχτεί σημαντικότατες παρεμβάσεις στα μνημεία της σε όλες τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους.

Στερέωση, προστασία και ανάδειξη φρουρίου Καλέ Ιεράπετρας Λασιθίου

Το φρούριο παρουσιάζει σοβαρές βλάβες σε όλη την έκταση του κτηριακού κελύφους. Με την υλοποίηση της πράξης, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, το μνημείο θα καταστεί ασφαλές για τους επισκέπτες, καθώς θα επιλυθούν τα προβλήματα ασφάλειας που σήμερα παρουσιάζει και θα βελτιωθούν οι σχετικές υποδομές.

Πλοηγοί ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εκκλησιών Κύπρου και Κρήτης / Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων

Η πράξη «Πλοηγοί ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εκκλησιών Κύπρου και Κρήτης / Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας lnterreg «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στον θεματικό άξονα 1: “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή”. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, μετά τις αναθεωρήσεις της Κοινής Γραμματείας, ανέρχεται σε 930.000 ευρώ, από τα οποία 95.000 ευρώ αφορούν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού / ΕΦΑ Ηρακλείου.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, στόχος είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής υπηρεσίας για την παροχή βάσιμων πληροφοριών πολιτισμικού περιεχομένου σε Κρήτη και Κύπρο, η διάχυση καινοτόμων επιτευγμάτων, η ψηφιακή αποτύπωση πολιτισμικού / πολιτιστικού χώρου με επιτόπια έρευνα, η ψηφιακή αποτύπωση εικόνων και κειμηλίων, η αρχαιολογική και ιστορική τεκμηρίωση και η καταχώριση δεδομένων.

Ψηφιακές δράσεις προβολής του αρχαιολογικού χώρου της Απτέρας με χρήση τεχνολογιών αιχμής

Το φυσικό αντικείμενο του έργου με προϋπολογισμό 296.318 ευρώ περιλαμβάνει εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχαιολογικού υλικού και μνημείων από την αρχαία Απτέρα και την επικράτειά της, τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης και προβολής με τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας καθώς και εκπαιδευτικών εφαρμογών στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας.

Οργάνωση μόνιμης έκθεσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων  και εξοπλισμός αποθηκών

Το έργο με προϋπολογισμό 3.300.000 ευρώ περιλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών, προκειμένου να μετεγκατασταθούν οι συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων στο νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην περιοχή της Χαλέπας και να οργανωθεί η μόνιμη έκθεσή τους.  Οι εργασίες αυτές αφορούν στηνμεταφορά και συντήρηση των εκθεμάτων, στην προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, στην παραγωγή και τοποθέτηση εποπτικού υλικού, διαδραστικών εκθεμάτων κλπ, και τέλος στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ραφιών στις αποθήκες του μουσείου.

Στερεωτικές εργασίες και αποκατάσταση νότιου στρατώνα, στο Φρούριο

Φραγκοκάστελλο Σφακίων

Στο πλαίσιο του έργου με προϋπολογισμό 980.000 ευρώ εκτελούνται εργασίες, βασισμένες σε εγκεκριμένες μελέτες, που θα επιλύσουν κυρίως στατικά προβλήματα, με στόχο την αναστήλωση και την αξιοποίηση των χώρων του φρουρίου. Έτσι, το μνημείο θα αποτελέσει πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες. Οι εργασίες που προβλέπεται να υλοποιηθούν αφορούν στην αποκατάσταση του υφιστάμενου κελύφους με ανακτήσεις, λιθοσυρραφές και αρμολογήματα, την αποκατάσταση των μεσοπατωμάτων και τη στέγαση των πύργων, την ανακατασκευή του νότιου στρατώνα, καθώς και τη δημιουργία νέων χωρών υγιεινής και φυλακίου.   Με το πέρας το έργου, το μνημείο θα παραδοθεί στατικά και μορφολογικά αποκατεστημένο, προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή προσέλευση κατοίκων και επισκεπτών, ενώ θα διαθέτει υποδομές και εγκαταστάσεις για πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των επισκεπτών και των ατόμων ΑμεΑ.

Ανάπλαση Δυτικής Τάφρου Ενετικών Οχυρώσεων Χανίων – Α’ Φάση

Το έργο με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ,  περιλαμβάνει εργασίες για τη διαμόρφωση του βόρειου και μεγαλύτερου τμήματος της δυτικής τάφρου στην παλιά πόλη των Χανίων, δημιουργώντας ένα φυσικό περιβάλλον μέσα στον αστικό ιστό, προκειμένου να διατεθεί ένας δημόσιος χώρος περιπάτου στο κέντρο της πόλης σε πεζούς, ποδηλάτες και ΑμεΑ. Βασικό στοιχείο αποτελεί και η βλάστηση και τα είδη που προτείνονται προς φύτευση, δημιουργώντας ένα νέο πυρήνα πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό. Στο πλαίσιο του έργου εκπονείται, επίσης, η μελέτη φωτισμού και υλοποιείται η εγκατάσταση των υποδομών φωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων.

Αποκατάσταση του Δυτικού Ευθύγραμμου Τμήματος (Cortina) των Ενετικών Τειχών της Παλαιάς Πόλης των Χανίων

Το έργο, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ,  περιλαμβάνει εργασίες συμπλήρωσης – αποκατάστασης μέρους του δυτικού ευθύγραμμου τμήματος (Cortina), των ενετικών οχυρώσεων της παλιάς πόλης των Χανίων. Το οχυρωματικό έργο της Cortina αποτελεί ένα τμήμα του ευρύτερου ορθογώνιου φρουριακού περιβόλου με αναλημματικούς τοίχους το οποίο χτίστηκε την περίοδο της Ενετοκρατίας. Η περιοχή των επεμβάσεων εκτείνεται στο ευθύγραμμο τμήμα του τείχους, από τον επιπρομαχώνα Priuli μέχρι το σημείο που συναντάται με την σύγχρονη οδό Μελετίου Πηγά.

Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Απτέρας, Δήμου Χανίων, – Α’ Φάση

Το έργο με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ,  περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης και κατασκευής νέων διαδρομών επισκεψιμότητας, τη δημιουργία χώρων στάσης, την αντικατάσταση παλιών περιφράξεων και γενικά τον εξωραϊσμό του αρχαιολογικού χώρου. Η ανάπλαση του χώρου έχει ως στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και δίνει τη δυνατότητα εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος με τη φιλοξενία δραστηριοτήτων και άλλων εκδηλώσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης περισσοτέρων επισκεπτών.

Ανάδειξη Υστερομινωικού ΙΙΙ νεκροταφείου Αρμένων Ρεθύμνου – Α’ Φάση

Στόχος της πράξης με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ  είναι η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος είναι ήδη επισκέψιμος, στο πλαίσιο της προστασίας, προβολής και ανάδειξης του χώρου. Η ολοκλήρωση της πράξης θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών της περιοχής του Ρεθύμνου και την προβολή της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του αρχαιολογικού χώρου, ενώ θα συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ως προς την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα θα ενισχύσει την τοπική οικονομία με την προμήθεια των υλικών από την τοπική αγορά, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εποχιακών και μόνιμων.

Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου Ρεθύμνου – Α’ Φάση

Στόχος της πράξης  με προϋπολογισμό 360.000 ευρώ είναι η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος είναι ήδη επισκέψιμος, μέσω της υλοποίησης εργασιών διαμόρφωσης των διαδρομών περιήγησης και κατάλληλης σήμανσης για πληροφόρηση, στο πλαίσιο της συνολικής προστασίας, προβολής και ανάδειξής του. Με την υλοποίηση της πράξης ο αρχαιολογικός χώρος Μοναστηρακίου Αμαρίου με τα εξέχουσας σημασίας αρχαιολογικά ευρήματα θα καταστεί ασφαλής, προστατευμένος και επισκέψιμος με δυνατότητες και υπόβαθρο για δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΑμεΑ ,όπως θα συμβεί σε όλα τα έργα.