Ο Δημήτρης Κατεχάκης στην Ομάδα Καινοτομίας για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Ο επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του FORTH-Institute of Computer Science, κ. Δημήτριος Κατεχάκης, συμμετέχει  στην Ομάδα Καινοτομίας, που συστάθηκε και συγκροτήθηκε με σκοπό την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.).

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακού Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) Health Hub, εντός του Πάρκου Καινοτομίας JOIST, στη Λάρισα.

https://www.ics.forth.gr/new/15772?lang=el

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.