ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ

Συνέδριο με θέμα «Το Οροπέδιο των Μύθων, της Ιστορίας, της Παράδοσης, του Πολιτισμού και των Γραμμάτων.

Το Οροπέδιο του Σήμερα και του Αύριο», οργανώνει το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, των Πολιτιστικών Συλλόγων Οροπεδίου και του Συλλόγου Γυναικών Οροπεδίου Λασιθίου “Η Ρέα” και το αγκάλιασμα των όπου Γης Οροπεδιανών, στο Οροπέδιο Λασιθίου, από 28 έως  31 Μαΐου 2020.

Οι διοργανωτές  καλούν όσους θέλουν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση σ’ αυτό να στείλουν δήλωση συμμετοχής, μέχρι  τις 31 Μαΐου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected].

Στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος και το θέμα της υποψήφιας ανακοίνωσής του. Η περίληψη της υποψήφιας ανακοίνωσης, εκτάσεως 400 -500 λέξεων, θα πρέπει να σταλεί, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, μέχρι  τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει με βάση τις περιλήψεις, ποιες από τις υποψήφιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι τριάντα ευρώ.

Τα χρήματα αυτά θα κατατεθούν στον λογαριασμό του συνεδρίου, αφού καταρτιστεί, από την επιστημονική επιτροπή ο κατάλογος των εισηγητών.