Τράπεζα της Ελλάδος

Μειωμένο κατά 68 εκατ. ευρώ αποδείχθηκε τον Ιούνιο του 2017 το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 842 εκατ. ευρώ, με την κάμψη έναντι του Ιουνίου του 2016 να οφείλεται στην εμφάνιση ελλειμμάτων στα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και στην αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών.
Στον αντίποδα, βελτίωση εμφάνισε το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, εξέλιξη η οποία οδήγησε σε πλεόνασμα 884 εκατ. ευρώ το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (+198 εκατ. ευρώ).

Από την πλευρά της, η μικρή αύξηση κατά 24 εκατ. ευρώ του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, ήταν συνέπεια της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα βελτιώθηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισαγωγές.

Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,4% και οι εξαγωγές καυσίμων κατά 9,6%, σε σταθερές τιμές.
Την ίδια ώρα, η άνοδος κατά 221 εκατ. ευρώ του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου κατά 257 εκατ. ευρώ, καθώς τον Ιούνιο του 2017 οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν άνοδο κατά 13% και 14,2%, αντίστοιχα.

Αντίθετα, τα πλεονάσματα των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών περιορίστηκαν, παρότι οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές παρουσίασαν άνοδο κατά 8,6%.
Τέλος, η επιδείνωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αποδίδεται κυρίως στην πτώση των καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων και εκείνη του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται πρωτίστως στην επιδείνωση του ισοζυγίου του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Όσον αφορά το α’ εξάμηνο του 2017, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν μεταβλήθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία αντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.