οικονομία - πληθωρισμός

Μια σειρά από σημαντικές επισημάνσεις  για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα κάνει η Ομάδα Ανάλυσης και Έρευνας της Eurobank,με επικεφαλής    οικονομολόγο τον  Δρ, Τάσος Αναστασάτος  , στο  τρέχον δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία», » η οποία εξετάζει τα στοιχεία πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) .

Όπως επισημαίνεται ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2023 επιβραδύνθηκε στο 4,2% από 9,3% το προηγούμενο έτος .

Αυτό σημαίνει ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ένα μέτρο του επιπέδου των τιμών που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά για να αγοράσουν ένα αντιπροσωπευτικό καλάθι αγαθών και υπηρεσιών, συνέχισε να αυξάνεται το 2023, ωστόσο με ηπιότερο ρυθμό σε σύγκριση με το 2022.

Αντιθέτως, ο πυρήνας πληθωρισμού, δηλαδή η ετήσια μεταβολή του ΕνΔΤΚ εξαιρουμένων των κατηγοριών της ενέργειας, των τροφίμων, των ποτών και του καπνού, επιταχύνθηκε στο 5,3% από 4,6% το 2022. Σε ό,τι αφορά τις 12 συγκεντρωτικές ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, ο δείκτης τιμών στη διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση με 11,6% (από +11,7% το 2022) και ακολούθησαν: ένδυση και υπόδηση με 6,7% (+4,8% το 2022), διαρκή αγαθά-είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες με 6,5% (+7,1% το 2022), ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια με 6,5% (+8,7% το 2022), υγεία με 6,0% (+1,3% το 2022), άλλα αγαθά και υπηρεσίες με 4,0% (+2,5% το 2022), αναψυχή-πολιτιστικές δραστηριότητες με 3,2% (+1,4% το 2022), εκπαίδευση με 2,6% (+1,3% το 2022), αλκοολούχα ποτά και καπνός με 1,9% (+0,7% το 2022) και μεταφορές με 1,5% (+13,6% το 2022). 

Οι μοναδικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που κατέγραψαν πτώση του επιπέδου των τιμών τους το 2023 ήταν οι επικοινωνίες με 2,5% (από -2,4% το 2022) και η στέγαση, νερό, ηλεκτρικό, αέριο και άλλα καύσιμα με 8,8% (από +25,0% το 2022).

Η σωρευτική μεταβολή του γενικού επιπέδου των τιμών στην Ελλάδα την 4ετία 2020-2023, δηλαδή μιας περιόδου που περιλαμβάνει, πρώτον, τον αρνητικό πληθωρισμό του πρώτου έτους της πανδημίας, δεύτερον, τη μεταπανδημική ισχυρή αύξηση της ζήτησης -παράλληλα με τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και το διεθνές εμπόριο- και τρίτον, την ενεργειακή κρίση, ανήλθε στο 13,0% ή ισοδύναμα στο 3,2% ετησίως κατά μέσο όρο (17,5% και 4,2% αντίστοιχα στην Ευρωζώνη), υπερβαίνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2,0%).

Οι υψηλότερες σωρευτικές αυξήσεις των τιμών καταγράφηκαν στις κατηγορίες της διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών (28,5%)της στέγασης, νερού, ηλεκτρικού, αερίου και άλλων καυσίμων (15,4%) και των ξενοδοχείων-καφέ-εστιατορίων (13,6%), ενώ στις επικοινωνίες σημειώθηκε σωρευτική μείωση των τιμών κατά 8,4%.