ΕΝΦΙΑ του 2022

Στην Κρήτη 360.997 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 41,22 δισ. ΕΝΦΙΑ ύψους 2,26 δισ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν συνολικά 7,15 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 74.982 νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της συνολικής εκκαθάρισης των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2023 η δηλωθείσα στην εφορία ακίνητη περιουσία των Ελληνων ανέρχεται στα 768,6 δισ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Κρήτης, οι 360.997 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 41,22 δισ. ευρώ.

Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 121,78 εκατ. ευρώ.

Ο μέσος φόρος διαμορφώνεται στα 335 ευρώ ενώ το 2018 είχε φθάσει στα 477 ευρώ

Από τα τελικά αποτελέσματα της συνολικής εκκαθάρισης των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2023, προκύπτουν τα εξής για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων φορολογουμένων:

  • Εφέτος, 7.103.669 φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 1.734.646.428,89 ευρώ. Επίσης 74.982 νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ συνολικού ποσού 534.317.198 ευρώ.
  • Με βάση τα στοιχεία 2.223.699 φορολογούμενοι στην Αττική με χρεωστικά εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ και με αξία περιουσίας 408 δισ. ευρώ, καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ 1,2 δισ. ευρώ.
  • Με βάση τα στοιχεία 1.061.492 φορολογούμενοι στην Κεντρική Μακεδονία με χρεωστικά εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ και με αξία περιουσίας 99,6 δισ. ευρώ, καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ 290 εκατ. ευρώ.