ηλιακός θερμοσίφωνας

Σήμερα   ανοίγει η πλατφόρμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα»  πλατφόρμα www.allazothermosifona.gov.gr του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα» για τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα με επιδότηση. Μέσω του προγράμματος οι πολίτες μπορούν να αντικαταστήσουν τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με ηλιακούς με επιδότηση που φτάνει σε ποσοστό το 60%.  Υπολογίζεται ότι 120.000 νοικοκυριά θα μπορέσουν να διεκδικήσουν επιδότηση για ηλιακό θερμοσίφωνα, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Αναλυτικά η επιδότηση ηλιακών θερμοσιφώνων αφορά:

  • Αριθμός δικαιούχων: 120.000
  • Επιδοτεί την αντικατάσταση του ηλεκτρικού με ηλιακό θερμοσίφωνα
  • Μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην πρώτη είτε σε εξοχική κατοικία
  • Δικαιούχοι είναι: Οικιακοί καταναλωτές – ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, έχοντες δωρεάν παραχώρηση
  • Κατάταξη των δικαιούχων γίνεται βάσει κριτηρίων (εισόδημα, παιδιά, ΑμεΑ κτλ.)
  • Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται στο www.allazothermosifona.gov.gr

Εισοδήματα – ύψος ενίσχυσης

  • Για ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας:

Επιδότηση 60% (από 612 έως 904 ευρώ )

  • Για ετήσιο εισόδημα από 5.001 έως 10.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας:

Επιδότηση 55% (από 561 έως 829 ευρώ)

  • Για ετήσιο εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας:

Επιδότηση 50% (από 510 έως 754 ευρώ)