ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη σκιά της ενεργειακής κρίσης και σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας κατατέθηκε χθες  στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2023.

Οι Χρήστος Σταϊκούρας και Θόδωρος Σκυλακάκης υπογράμμισαν ότι «Είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο για το 2023, είναι αυξημένοι και συνδέονται κατά κύριο λόγο με τις γεωπολιτικές προκλήσεις, την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, τις συνθήκες εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο, τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων και την Ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική».

Προβλέπει για το 2023,πρόσθετα φορολογικά έσοδα 1,5 δισ. ευρώ   τοποθετώντας στα 56,1 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα για το επόμενο έτος.

Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν εφέτος στο ύψος των 54,608 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 4,553 δισ. ευρώ ή 9,1% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2022.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, λόγω της σταδιακής επαναφοράς της στην κανονικότητα μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 αλλά και της σημαντικής αύξησης των μισθών, γεγονός που επηρεάζει κυρίως τα έσοδα από τους άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος) και στις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, γεγονός που επηρεάζει κυρίως τους έμμεσους φόρους και ειδικότερα τα έσοδα από τον ΦΠΑ.

Ειδικότερα, το 2023 τα συνολικά έσοδα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να ανέλθουν σε 32,1 δισ. ευρώ, από 31,46 δισ. ευρώ το 2022. Τα έσοδα από το ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν σε 21,8 δισ. ευρώ, από 21,326 δισ. ευρώ το 2022. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αναμένεται να ανέλθουν σε 7,14 δισ. ευρώ, από 7,113 δισ. ευρώ εφέτος, Οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν σε 418 εκατ. ευρώ το 2023 , από 423 εκατ. ευρώ το 2022.

Οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στα εφετινά επιπεδα, ήτοι σε 2,38 δισ. ευρώ. Οι λοιποί φόροι επί παραγωγής αναμένεται να ανέλθουν σε 1,38 δισ. ευρώ, από 1,20 δισ. ευρώ το 2022.

Τα φορολογικά έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων αναμένεται να ανέλθουν σε 17,2 δισ. ευρώ, από 16,5 δισ. ευρώ εφέτος. Οι φόροι κεφαλαίου αναμένεται να ανέλθουν σε 226 εκατ. ευρώ το 2023, ήτοι στα σημερινά επίπεδα. Τέλος, οι λοιποί τρέχοντες φόροι από 2,345 δισ. ευρώ εφέτος, αναμένεται να ανέλθουν σε 2,4 δισ. ευρώ το 2023.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 61,488 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 527 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του 2022, λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας όπως αντικατοπτρίζεται στις μακροοικονομικές προβλέψεις.

Οι κοινωνικές εισφορές προβλέπονται στο ποσό των 55 εκατ. ευρώ, χωρίς διαφοροποίηση από το 2022.

Οι μεταβιβάσεις προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 6,644 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,421 δισ. ευρώ έναντι του 2022, λόγω κυρίως των μειωμένων εσόδων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, κατά 1,981 δισ. ευρώ και της μη πρόβλεψης για είσπραξη εσόδων από ANFAs, SMPs και τόκους EFSF, λόγω ολοκλήρωσης του προγράμματος, ενώ το 2022 τα σχετικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 748 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, αυξημένα προβλέπονται τα έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 267 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 936 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του 2022, κυρίως λόγω της είσπραξης ποσού 88 εκατ. ευρώ που αφορά το ενοίκιο και τη συμμετοχή του δημοσίου στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των περιφερειακών αεροδρομίων, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης.

Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 3,528 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,306 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω πρόβλεψης αυξημένων εσόδων του ΠΔΕ κατά 1,485 δισ. ευρώ έναντι του 2022 που προέρχεται από τη θετική δημοσιονομική συμβολή των προκαταβολών από τα ευρωπαϊκά προγράμματα,

Οι πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 16 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3 εκατ. ευρώ έναντι του 2022 και οι επιστροφές φόρων προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 5,881 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 54 εκατ. ευρώ έναντι του 2022.