ανεργία

Μικρή μείωση σημείωσε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο του 2020, υποχωρώντας στο 8,3% από 8,4% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Το ποσοστό ανεργίας είναι αυξημένο σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019, καθώς τότε είχε διαμορφωθεί στο 7,4%.

Στην ΕΕ, η ανεργία υποχώρησε τον Νοέμβριο επίσης ελαφρά στο 7,5% από 7,6% τον Οκτώβριο, ενώ ήταν αυξημένη σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019 (6,6%).

Η Eurostat εκτιμά ότι τον Νοέμβριο του 2020 υπήρχαν 15,933 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ, από τους οποίους τα 13,609 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019, ο αριθμός των ανέργων ήταν αυξημένος κατά 1,795 εκατομμύρια στην ΕΕ και κατά 1,425 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Νοέμβριο στο 18,4% από 18% τον Οκτώβριο.

Τα ποσοστά ανεργίας των ανδρών και των γυναικών στην Ευρωζώνη μειώθηκαν σε σχέση με τον Οκτώβριο στο 7,9% και το 8,8% από 8% και 8,9%, αντίστοιχα.