ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρένο στις δαπάνες του προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2024 βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις συστάσεις της για τις χώρες-μέλη της ΕΕ καθώς από το επόμενο έτος θα εφαρμόσει έναν νέο μηχανισμό δημοσιονομικής προσαρμογής, με βάση τις προτάσεις που έχει κάνει για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αν και το νέο πλαίσιο δεν έχει ακόμη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Κομισιόν για την Ελλάδα, οι καθαρές πρωτογενείς δαπάνες δεν θα πρέπει να αυξηθούν περισσότερο από 2,6% το επόμενο έτος σε σχέση με τις φετινές δαπάνες.

Το πλαφόν αυτό θα εφαρμόζεται σε όλες τις δαπάνες του προϋπολογισμού πλην εκείνων που αφορούν τους τόκους για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Το ποσό των δαπανών θα προσαρμόζεται αν λαμβάνονται νέα φορολογικά μέτρα, ενώ θα εξαιρούνται οι κυκλικές δαπάνες για επιδόματα ανεργίας.

Τέλος στα ενεργειακά  μέτρα στήριξης το 2023

Η Κομισιόν ζητά επίσης να τεθεί τέλος στα μέτρα στήριξης για την ενέργεια έως το τέλος του 2023 και τονίζει ότι σε περίπτωση που υπάρξει νέα αύξηση των τιμών ενέργειας θα πρέπει να υπάρξουν στοχευμένα μέτρα που δεν θα επηρεάζουν τη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η εξοικονόμηση από την απόσυρση των μέτρων στήριξης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του ελλείμματος. «Αν νέες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας καταστήσουν αναγκαία μέτρα στήριξης, να διασφαλίσετε ότι αυτά θα είναι στοχευμένα για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δημοσιονομικά προσιτά και να διατηρήσετε τα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας», σημειώνει στις συστάσεις της.

Ζητά τη μείωση της εξάρτησης της Ελλάδας από τα ορυκτά καύσιμα και την περαιτέρω επιτάχυνση στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών προμήθειας. Επίσης, την υλοποίηση μέτρων που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Αναμένεται αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων

Στην αξιολόγησή της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η Κομισιόν σημειώνει ότι παρά τη σχετικά μεγάλη δημοσιονομική στήριξη που δόθηκε στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης, σημειώθηκε το 2022 πρωτογενές πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ. «Τα πρωτογενή πλεονάσματα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω καθώς αποσύρονται τα μέτρα στήριξης για την πανδημία και το δημοσιονομικό κόστος των ενεργειακών μέτρων είναι πιθανό να είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο», σημειώνει.

Αν και η ανάκαμψη μετά την πανδημία έχει ολοκληρώσει πρακτικά τη διαδρομή της, «έρχονται στο προσκήνιο αντίθετοι άνεμοι» λόγω των πιο αυστηρών δημοσιονομικών και νομισματικών συνθηκών και του δύσκολου παγκόσμιου περιβάλλοντος, σημειώνεται.

Οι τράπεζες μειώνουν τα κόκκινα δάνεια

Για τις τράπεζες σημειώνει ότι συνέχισαν να μειώνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους και η επάνοδός τους στην κερδοφορία βοηθά στην προετοιμασία του τραπεζικού τομέα για τις μελλοντικές δυσκολίες καθώς η οικονομία θα επιβραδύνεται.

Ζητά επίσης να συνεχισθεί η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών και να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πρόοδος στις ιδιωτικοποιήσεις   και το Κτηματολόγιο

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έκανε περαιτέρω πρόοδο για να ξεπερασθούν διαρθρωτικά προβλήματα, όπως με την κωδικοποίηση της εργασιακής νομοθεσίας και το Κτηματολόγιο,  για το οποίο ζητά να ολοκληρωθεί, καθώς και με τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και τις ιδιωτικοποιήσεις.

Οι συστάσεις  για τη φορολογία

Ωστόσο, προσθέτει, χρειάζεται περισσότερη παρακολούθηση για τα πλαίσια των φορολογικών ρυθμίσεων και τα φέσια του Δημοσίου σε ιδιώτες.

Στις συστάσεις της, η Κομισιόν επανέρχεται στα θέματα της φορολογίας, ζητώντας να βελτιωθεί το φορολογικό σύστημα ώστε να είναι πιο φιλικό στις επενδύσεις, όπως με την καθιέρωση ενός συστήματος προκαταβολών, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μεταξύ άλλων με την επανεξέταση της σημερινής διάρθρωσης της φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων, και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης με την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Στον τομέα της υγείας, ζητά να διασφαλιστεί επαρκής και ισότιμη πρόσβαση με την ολοκλήρωση του πλαισίου πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την υιοθέτηση ισχυρών κινήτρων για να υπάρξει επαρκής αριθμός οικογενειακών γιατρών.