Η κλιματική κρίση θα επηρεάσει περισσότερο τις φτωχότερες περιφέρειες που δεν έχουν οργανωμένο ΕΣΥ

Η ανάγκη ετοιμότητας του συστήματος Υγείας για τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, ήταν το κεντρικό θέμα του επετειακού Πανελλήνιου Συνέδριου Δημόσιας Υγείας που έγινε στην Αθήνα, με περισσότερους από 500 σύνεδρους και 170 ομιλητές.

Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες οι αλλαγές λόγω της κλιματικής αλλαγής επιτάσσουν ετοιμότητα, ευελιξία και επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη των νέων αναδυόμενων αναγκών.

Στην ομιλία του ο ερευνητής Ηλίας Ντεμιάν από το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) μίλησε για την ανάγκη ετοιμότητας και προσαρμογής των συστημάτων υγείας στην κλιματική αλλαγή.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει σημαντική αύξηση του πλήθους και της έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα, ενώ η συχνότητα των φαινομένων αυτών στη χώρα μας ακολουθεί από το 2012-2013 ανοδική πορεία.

Η επίδραση ωστόσο της κλιματικής αλλαγής δεν θα είναι ίδια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς οι φτωχότερες από αυτές με τις χαμηλότερες επιδόσεις στο Ε.Σ.Υ. εκτιμάται πως θα βιώσουν εντονότερα τα αποτελέσματα της επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής.

Η δρομολόγηση, συνεπώς, αλλαγών για την προσαρμογή του τομέα της υγείας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι εξαιρετικής σημασίας και, υποστήριξε πως είναι εφικτή καθώς υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης (Ταμείο Ανάκαμψης κ.λπ.).

Ωστόσο «είναι ανάγκη οι πόροι που υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν με έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο», όπως τόνισε.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως οι ρυθμοί εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής είναι τέτοιοι που η πρόβλεψη για τις επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία είναι εξαιρετικά δύσκολη και για τον λόγο αυτό η συνδρομή των ειδικών που καταθέτουν τη γνώση τους σε αυτό το συνέδριο, είναι πολύτιμη.

Υπογράμμισε ότι για τον σχεδιασμό βραχυ-, μεσο- και μακροπρόθεσμων πολιτικών «απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία ώστε να υπολογιστούν οι αλλαγές στη ζωή του πληθυσμού, ενδεχόμενα νέα νοσήματα που θα προκύψουν ή άλλα που θα αναβιώσουν και οι υπόλοιπες επιπτώσεις που θα προκύψουν από τη μετακίνηση εκατομμυρίων πληθυσμού».

Η σημασία των 1.000 πρώτων ημερών στη ζωή του ανθρώπου

Σε στρογγυλή τράπεζα η Παιδίατρος – Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, Αναστασία Μπαρμπούνη, υπογράμμισε τον ρόλο των «1000 πρώτων ημερών ζωής» για την υγεία του ατόμου, ενώ η Δημόσια Υγεία διαδραματίζει επίσης κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της υγείας ενός ατόμου, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής.

Όπως είπε, πολλές σημαντικές λειτουργίες του εγκεφάλου διαμορφώνονται κατά την πρώτη παιδική ηλικία και υπάρχει πληθώρα ερευνών που εξετάζουν την επίδραση των πρώτων χρόνων της ζωής στην ανάπτυξη νοσηρότητας στην ενήλικη ζωή.

Οι πολιτικές δημόσιας υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των παιδιών, καθώς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής τους υγείας, επισήμανε.

Επίσης, η κα. Λυμπεράκη αναφέρθηκε στην έρευνα για τις διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά την υγεία, όπου παρατηρήθηκε ένα παράδοξο: οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες, αλλά με χαμηλότερη ποιότητα ζωής.

Παράγοντες που λειτουργούν υπέρ της καλύτερης υγείας των μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών, διαπιστώνεται ότι έχουν καλύτερη επίδραση και οδηγούν σε υψηλότερο βαθμό γνωστικής ικανότητας και ευημερίας των γυναικών τρίτης ηλικίας στις κοινωνίες οι οποίες πιστεύουν στην ισότητα των φύλων.

Επομένως, επισήμανε, «η εφαρμογή μίας οριζόντιας πολιτικής Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας για την τρίτη ηλικία απαιτεί πρώτα τον σχεδιασμό και υλοποίηση μίας καμπάνιας για την ισότητα των φύλων».

Από την πλευρά του, ο Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Ιωάννης Τούντας τόνισε πως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες αυτές προσκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία, είναι απαραίτητο να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο σκέψης μας, εγκαταλείποντας το βιοϊατρικό μοντέλο που εφαρμόζουμε σήμερα και υιοθετώντας ένα βιοψυχοκοινωνικό / οικολογικό μοντέλο.

«Η ανθρώπινη υγεία», είπε, «είναι αλληλένδετη με την υγεία του οικοσυστήματος μέσα στο οποίο ζούμε και λόγω της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται ως Ενιαία για όλο τον πλανήτη».

Οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη δημόσια υγεία, προκλήσεις και λύσεις ήταν το θέμα μιας εξαιρετικά επίκαιρης στρογγυλής τράπεζας την οποία συντόνισε η Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις, κ. Φαίη Μακαντάση.

Ο κ. Ανδρέας Α. Παπανδρέου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μίλησε για το κοινωνικό κόστος του άνθρακα (Κ.Κ.Α.), χαρακτηρίζοντάς το ως «τον πιο σημαντικό αριθμό που κανένας δεν γνωρίζει» και είναι ουσιαστικά η καθαρή ζημιά στην κοινωνία από κάθε πρόσθετη μονάδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

«Για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τις πραγματικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην κοινωνία», τόνισε, «απαιτείται καλύτερος προσδιορισμός των επιπτώσεων της θερμοκρασίας με συνυπολογισμό κι άλλων δεικτών».

Είναι απαραίτητο, κατέληξε ο Καθηγητής, οι μελλοντικές εκτιμήσεις να λαμβάνουν υπόψη περισσότερο τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν την υγεία, να αναπτυχθούν οικονομικά υποδείγματα που σχετίζουν τα κοινωνικο-οικονομικά σενάρια με τις δυναμικές κάποιων ασθενειών και να αναλυθούν οι δυνατότητες προσαρμογής απέναντι σε κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Πηγή: iatropedia.gr