Εφορία: Αυτό είναι το σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2024

 

Στη δημιουργία Κέντρου Ειδικών Δυνάμεων φορολογικών, τελωνειακών ελέγχων και ερευνών προχωρά η ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για μια νέα κεντρική υπηρεσία η οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί εντός του έτους με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Την «ανάσα» της εφορίας θα νιώσει φέτος η αγορά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προγραμματίζει για το 2024 τη διενέργεια πάνω από 170.385 φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων. Αυτό σημαίνει πρακτικά σχεδόν 500 ελέγχους κάθε ημέρα μέχρι να κλείσει η χρονιά, με στόχο εισπράξεις 65 δισ. ευρώ συνολικά.

ΑΑΔΕ: Πώς θα λειτουργήσει το Σώμα «Ειδικών Δυνάμεων»

Χάρη στο  ηλεκτρονικό σύστημα «έλεγχος live» οι ελεγκτές είναι απευθείας συνδεδεμένοι με το κέντρο επιχειρήσεων, όπου βρίσκεται η επιτελική ομάδα, η οποία λαμβάνει τα στοιχεία από το πεδίο, τα επεξεργάζεται, τα διασταυρώνει, τα αξιολογεί και βοηθάει τους ελεγκτές με οδηγίες και δεδομένα, προκειμένου να διευκολύνεται ο εξονυχιστικός έλεγχος. Μάλιστα, ο Κεντρικός Θάλαμος Επιχειρήσεων, εξασφαλίζει ήχο και εικόνα σε κάθε έλεγχο που διενεργείται ανά την επικράτεια.

Στόχος η είσπραξη 2,8 δισ. ευρώ από τις παλαιές οφειλές των 107 δισ. ευρώ και 2,3 δισ. ευρώ από τις νέες που θα δημιουργηθούν εντός του έτους.

Σύμφωνα λοιπόν, με το Σχέδιο Δράσης του 2024, ο προγραμματισμός για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει:

 1. Διενέργεια πάνω από 170.385 ελέγχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου με:
 •  30.000 φορολογικούς από τις ελεγκτικές υπηρεσίες
 • 885 υποθέσεις ερευνών καταπολέμησης φοροδιαφυγής και απάτης στο ΦΠΑ.
 • 42.000 μερικούς επιτόπιους από τις ΔΟΥ, τα ΕΛΚΕ και τις ΥΕΔΔΕ (Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων).
 • 84.000 από τα Τελωνεία και τις ΚΟΕ (Κινητές Ομάδες Ελέγχου).
 • 3.500 εκ των υστέρων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

Την διενέργεια στοχευμένων διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

 1. Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS
 2. Εφαρμογή ψηφιακού δελτίου αποστολής με επέκταση σε κλάδους της αγοράς και ανάπτυξη λειτουργικοτήτων για την παρακολούθηση της διακίνησης.
 3. Ανάπτυξη εφαρμογής Ψηφιακού Πελατολογίου για κλάδους επιτηδευματιών και εφαρμογής για την ψηφιακή αποδοχή καταλογιστικής πράξης που εκδόθηκε κατόπιν ελέγχου ή απόφασης της ΔΕΔ.
 4. Παραγωγική λειτουργία του συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα, εγκατάσταση συστήματος εισροών – εκροών στα Πλωτά Εφοδιαστικά – Μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου και στις Φορολογικές Αποθήκες και Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης και ανάπτυξη εθνικών ιχνηθετών σε υγρά καύσιμα.

Για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • Διεκπεραίωση των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ εντός 90 ημερών σε ποσοστό τουλάχιστον 95%.
 • Ικανοποίηση των υποβληθέντων τηλεφωνικών αιτημάτων πολιτών κατά την πρώτη επικοινωνία, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (myAADEapp) και έκδοση τιμολογίου και δελτίου Αποστολής από κινητό (myDATAapp).
 • Σύστημα ελέγχου και έγκαιρης ειδοποίησης για απώλεια ρυθμίσεων και ψηφιοποίηση της βεβαίωσης οφειλής.
 • Υπηρεσία διαλειτουργικότητας στους Δήμους για ψηφιακή δέσμευση και άρση δέσμευσης ενημερότητας.
 • Αυτόματη υποβολή δήλωσης και έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στις περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.
 • Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τις εξουσιοδοτήσεις και του φορολογικού μητρώου.
 • Αυτόματη συμπλήρωση Ε9 σε δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων μέσω του myProperty.
 • Ψηφιοποίηση της διαδικασίας οριστικοποίησης της εξαγωγής.
 • Αυτόματη οριστικοποίηση των διασαφήσεων εισαγωγής – Αυτόματη αποστολή της άδειας τελωνισμένων εμπορευμάτων.