Δωρεάν ψηφιακή υπογραφή από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Δωρεάν ψηφιακή υπογραφή διαθέτει στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: να είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και στο ΓΕΜΗ και η νομική τους μορφή είναι Α.Ε, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

Η δωρεάν ψηφιακή υπογραφή  παρέχεται στο πλαίσιο του νέου έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός επιχειρηματικότητας»  της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Θα διατεθούν συνολικά  270.000 ψηφιακές υπογραφές, μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αδειών.

Η αίτηση απόκτησης δωρεάν ψηφιακής υπογραφής γίνεται στο site του Επιμελητηρίου Ηρακλείου:  www.ebeh.gr  ή  στην  εφαρμογή που βρίσκεται στη διεύθυνση  https://services.businessportal.gr/.

Η είσοδος πραγματοποιείται με τους κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ της επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, υπεύθυνη: κα Σοφία Καπετανάκη, τηλ: 2810 -247028, email: [email protected].