Αναδρομικά: Πώς δηλώνονται και πώς φορολογούνται – Τι να ξέρουν οι δικαιούχοι

Επιπλέον χρεώσεις φόρων περιμένουν χιλιάδες μισθωτούς εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και συνταξιούχους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2023 εισέπραξαν αναδρομικά ποσά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας και αμοιβών από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ και έλαβαν φέτος τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών.

Οι πρόσθετες αυτές χρεώσεις, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Ελεύθερος Τύπος, μπορούν να ρυθμιστούν από τους φορολογουμένους μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις, προκειμένου να γλιτώσουν την εφάπαξ πληρωμή τους.

Τροποποίηση

Ολοι αυτοί οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους 2024, στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, που περιλαμβάνουν τα αναδρομικά, προκειμένου να καταβάλουν τους επιπλέον φόρους εισοδήματος που αναλογούν στα αναδρομικά που εισέπραξαν.

Οι φόροι που θα πληρώσουν θα υπολογιστούν με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά και αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών. Οι παραπάνω δηλώσεις δεν επιβαρύνονται με αυτοτελή πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ούτε με τόκους εφόσον υποβληθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αναλυτικά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έλαβαν πέρυσι αναδρομικά ποσά αποδοχών που αφορούν στα έτη 2015-2022 θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα 6 σημεία:

  • Οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η υπηρεσία αυτή τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία για τα αναδρομικά που αφορούν στα έτη 2015-2021, ενώ ήδη λειτουργεί για το έτος 2022.
  • Αφού εισέλθει στην υπηρεσία, ο φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης. H τροποποιητική δήλωση πρέπει να υποβληθεί για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος, αφού εισέλθει στον λογαριασμό του, πρέπει να επιλέξει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2023. Π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει «Τροποποιητική δήλωση» και «Δήλωση αναδρομικών Ε1». Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά έχουν προσυμπληρωθεί στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα στον φορολογούμενο να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει κάποιον άλλο κωδικό. Αφού, λοιπόν, εμφανιστούν οι κωδικοί προσυμπληρωμένοι με τα νέα ποσά πρέπει να υποβληθεί οριστικά η δήλωση. Αμέσως μετά την υποβολή της κάθε τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου. Εάν ο φορολογούμενος επιθυμεί να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσής του, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.
  • Η δήλωση των αναδρομικών ποσών μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου 2024, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2025.
  • Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έλαβαν το 2023 αναδρομικά για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2015-2022 και θα τα δηλώσουν υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ρυθμίσουν σε 2 έως και 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις τις οφειλές, οι οποίες θα προκύψουν από τις εν λόγω τροποποιητικές δηλώσεις. Η τμηματική καταβολή των οφειλών αυτών μπορεί να γίνει με βάση την πάγια ρύθμιση του Ν. 4152/2013.
  • Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.
  • Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων πρέπει να πραγματοποιείται στη ΔΟΥ. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.