Χερσόνησος: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, ξεκινούν οι κατεδαφίσεις σε παραλίες με παράνομες κατασκευές

Όπως είναι γνωστό, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είχε στείλει τα πρώτα δέκα πρωτόκολλα κατεδάφισης στους καταπατητές, οι οποίοι με σκοπό να μπλοκάρουν την εκτέλεσης τους, προσέφυγαν δικαστικά.

Ωστόσο μετά την απόρριψη της προσφυγής τους, επανεκκινεί η διαδικασία για την απομάκρυνση τους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία το επόμενο διάστημα θα στείλει άλλα δώδεκα πρωτόκολλα κατεδάφισης στους ιδιοκτήτες παράνομων κατασκευών στον αιγιαλό και τις παραλίες της Χερσονήσου, που τους δίνει τη δυνατότητα να απομακρύνουν εγκαίρως οι ίδιοι τον παράνομο εξοπλισμό τους.

Η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μαρίας Κοζυράκη σημειώνει ότι μετά την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων ο δρόμος των κατεδαφίσεων είναι ανοικτός.

Με τη νέα νομοθεσία υπήρξε μια μεταβολή στη διαδικασία των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Δηλαδή, καλείται η κτηματική υπηρεσία να εκτελέσει την άμεση απομάκρυνση των ιδιωτών όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης ακολούθως η ΑΑΔΕ πρέπει  να κλείσει τις ταμειακές μηχανές και στη συνέχεια η Αποκεντρωμένη να εκτελέσει  τις κατεδαφίσεις.

Την ίδια στιγμή  δρομολογείται η αντίστοιχη διαδικασία και στο Καλαμάκι όπου επίσης έχουν εκδοθεί τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης για δέκα περιπτώσεις καταπατήσεων, προκειμένου οι ιδιοκτήτες των παράνομων κατασκευών, να φροντίσουν για την απομάκρυνση τους. Η πλευρά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εμφανίζεται αποφασισμένη να θωρακίσει με κάθε τρόπο την προσπάθεια της για να εκτελεστούν τα τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης χωρίς αναβολές, σε συνεργασία και με την κτηματική υπηρεσία.

Αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται από την πλευρά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι ότι η κατεδάφιση των αυθαιρεσιών στις παραλίες θα πρέπει με κάθε τρόπο να εκτελεστεί όχι μόνο ως μια τυπική συνταγματική υποχρέωση, αλλά ως μια στάση υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία. Είναι κομβικό να καταστεί σαφές, ότι δεν είναι λογική, η προσπάθεια «διάσωσης αυθαιρεσιών», όταν όλοι μας έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα ισχυρότατων πλημμυρών, που έχουν αφήσει το καταστροφικό αποτύπωμά τους σε περιοχές,  όπου οι καταπατήσεις και οι αυθαιρεσίες έχουν αλλάξει το φυσικό ανάγλυφο περιοχών, με αποτέλεσμα να καθίστανται ευάλωτες και χωρίς καμία θωράκιση σε επίπεδο πολιτικής προστασίας.

Η Μαρία Κοζυράκη

Υπέρ των κατεδαφίσεων των αυθαίρετων κτισμάτων στον αιγιαλό έχει ταχθεί αναφανδόν και το ΤΕΕ ΤΑΚ ξεκαθαρίζοντας ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί από την ίδια την κοινωνία η προσπάθεια να μπει ένα τέλος στην ανοχή και την παραμονή παράνομων κατασκευών και προεκτάσεων καταστημάτων εστίασης οι οποίες απλώνονται πάνω στο κύμα και αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρυσοφόρες για τους επιχειρηματίες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον αφρό της θάλασσας.

Τα αυθαίρετα κτίσματα που ανεγέρθηκαν χωρίς την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί αιγιαλού διοικητική άδεια πρέπει, καταρχήν, να κατεδαφίζονται οποτεδήποτε και αν έχει λάβει χώρα ανέγερσή τους, ακόμη δηλαδή και αν αυτά έχουν ανεγερθεί πριν από την οριοθέτηση του αιγιαλού με διοικητική πράξη, καθώς “ο αιγιαλός δεν δημιουργείται με σχετική πράξη της Πολιτείας, αλλά προκύπτει από φυσικά φαινόμενα, δηλαδή τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων, η δε προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία καθορισμού των ορίων του δεν αποσκοπεί παρά στη διαπίστωση του πραγματικού αυτού γεγονότος”.