Ξεκίνησε η διαβούλευση της νέας κανονιστικής πράξης για τις τομές στους δρόμους

Σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες τέθηκε  όπως αποφασίστηκε από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο νέος κανονισμός αναφορικά με τον καθορισμό των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής ή εκσκαφής σε οδούς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αλέξης Καλοκαιρινός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το περιεχόμενο της Κανονιστικής Πράξης επεσήμανε ότι πρόκειται για ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας καθώς «αφορά σε ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στην πόλη από τα έργα τα οποία εκτελούνται από εταιρίες για την εγκατάσταση δικτύων. Το αποτέλεσμα αυτών των εργασιών σε ότι αφορά τον ίδιο το δημόσιο χώρο, δηλαδή κυρίως τους δρόμους, είναι οι τομές οι οποίες αποκαθίστανται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά αφήνουν πάρα πολύ μεγάλες πληγές στην πόλη και επιβαρύνουν συλλογικά τη λειτουργία της πόλης πάρα πολύ.» Για ενστάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο email [email protected] και στο τηλέφωνο 2813409873.  Η λήξη της δημόσιας διαβούλευσης είναι στις 20/7/2024 .