Το Δικαστήριο “διόρθωσε” τις τιμές εκκίνησης του πλειστηριασμού για τα δύο ξενοδοχεία στην Ελούντα

Νέο επεισόδιο στον  πλειστηριασμό που είχε αναρτηθεί εις βάρος της εταιρείας “Ήλιος” του Ομίλου Μαντωνανάκη και αφορούσε τα δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων “Elounda Beach Hotel & Villas” και “Elounda Bay Palace”, όπως έχει γράψει το patris.gr.  Συγκεκριμένα τη διόρθωση του πλειστηριασμού διέταξε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την τιμή εκκίνησης να “εκτοξεύεται” στα 300 εκατομμύρια ευρώ, από τα συνολικά 181.630.000 ευρώ που είχαν οριστεί αρχικά.
Επισπεύδουσα είναι η Eurobank ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών του από 22.03.2007 κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300.000.000 ευρώ εκδόσεως της Ήλιος Α.Ε.

Επιπλέον, ενώ αρχικά είχαν προγραμματιστεί δύο ξεχωριστοί πλειστηριασμοί για τα δύο ξενοδοχεία, το νέο σφυρί θα είναι ενιαίο και θα αφορά και τις δυο μονάδες, καθώς κρίθηκε πως παρουσιάζουν λειτουργική ενότητα και αποτελούν ένα ενιαίο ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Συγκεκριμένα, με αίτημά της, η εταιρεία “Ήλιος” ζήτησε να διορθωθεί η Περίληψη Κατασχετήριας Επιταγής – Πρόγραμμα Αναγκαστικού Πλειστηριασμού Ακινήτων, ως προς την περιγραφή, την εκτίμηση της αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς των δύο ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς, όπως αναφέρεται, “αποτελούν ένα ενιαίο ξενοδοχειακό συγκρότημα η περιγραφή του οποίου είναι ανακριβής κατά τα εκτιθέμενα στην ανακοπή, η δε πραγματική εμπορική αξία του ενιαίου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, ανέρχεται σε ποσό ανώτερο από εκείνο, που αναφέρεται στην ως άνω περίληψη κατασχετήριας έκθεση για κάθε επιμέρους ξενοδοχειακό συγκρότημα”.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, “πιθανολογείται ότι η εμπορική αξία και η τιμή πρώτης προσφοράς των περιγραφόμενων στο προσβαλλόμενο πρόγραμμα πλειστηριασμού ξενοδοχειακών μονάδων, που αποτελούν μια λειτουργική ενότητα – ξενοδοχειακό συγκρότημα, δεν κυμαίνεται στο συνολικό ποσό των 181.630.000 ευρώ (118.080.000 ευρώ για το ξενοδοχείο “EloundaBeachHotel&Villas” και 63.550.000 ευρώ για το “EloundaBayPalace”), αλλά στο συνολικό ποσό των 300.000.000 ευρώ, μη κρινομένων πειστικών των προσκομιζόμενων από την ανακόπτουσα εκθέσεων εκτίμησης, ως προς τις τιμές που αναφέρονται σ’ αυτές, δεδομένης της πραγματικής υφιστάμενης κατάστασης του εκπλειστηριαζόμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, οι αναπλάσεις και παρεμβάσεις επί του οποίου σε σχέση με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσής του σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα και τη δημιουργία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενου συνεδριακού κέντρου, δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, η μόνη δε που βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο είναι η διαμόρφωση των προαναφερόμενων 29 πολυτελών επιπλωμένων κατοικιών, οι οποίες μπορούν και να πωληθούν ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες, γενομένης συγχρόνως μνείας ότι εκ του λόγου αυτού, σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη κατά τα δύο τελευταία έτη, αλλά και τη μελλοντικώς διαφαινόμενη, ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στην περιοχή της Κρήτης, δικαιολογείται μια αύξηση της εμπορικής αξίας του πλειστηριαζόμενου ακινήτου, σε σχέση με τις προσκομιζόμενες από την καθ’ ης τρεις εκθέσεις εκτίμησης που συντάχθηκαν για λογαριασμό της ανακόπτουσας κατά το έτος 2018, αλλά και την εκτίμηση της αξίας των επιμέρους ξενοδοχειακών μονάδων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021”.

Τι απάντησε  η εταιρεία

Ο πλειστηριασμός, εάν δεν μεσολαβήσει κάποια προσπάθεια αναστολής του, έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαρτίου 2024.

Θυμίζουμε  πως η εταιρεία Ήλιος έχει εκδώσει ανακοίνωση με αφορμή τους πλειστηριασμούς, με την οποία έδωσε τη δική της θέση και αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι επιδίωξη του υπόψιν πλειστηριασμού “δεν είναι, δήθεν, η αποπληρωμή κάποιας δανειακής απαίτησης, αλλά η υφαρπαγή των ξενοδοχείων του Ομίλου και η παραχώρησή τους σε ανταγωνιστικά συμφέροντα”. Παράλληλα, επισημαίνει: “Η νομιμότητα του πλειστηριασμού αυτού, όπως και συνολικά η νομιμότητα των ενεργειών του εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών και κάθε άλλου εμπλεκομένου στην υπόθεση, σε βάρος μας, θα κριθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια, στα οποία έχουμε προσφύγει και τα οποία ήδη κατά το παρελθόν μάς έχουν δικαιώσει, κηρύσσοντας τελεσιδίκως καταχρηστική και άκυρη την προηγούμενη απόπειρα πλειστηριασμού από τους ομολογιούχους δανειστές”.
Το “Elounda Beach Hotel & Villas” είναι ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, 5 αστέρων, δυναμικότητας 249 δωματίων, ενώ το “Elounda Bay Palace” είναι ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, 5 αστέρων, δυναμικότητας 266 δωματίων.Βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου, στον Δήμο Αγίου Νικολάου, που υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, τα ακίνητα εντοπίζονται, σε παραθαλάσσιο οικόπεδο, σε απόσταση περί τα 3 χλμ., νότια της Ελούντας.