Τα ζητήματα Πολεοδομίας

Τα κρίσιμα ζητήματα του Ηρακλείου που έχουν σχέση με την πολεοδομική του ανασυγκρότηση και γενικότερα την μελλοντική του αστική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, όπως τα επιμέρους Σχέδια Πόλης τα οποία έχουν βαλτώσει, την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)  της πόλης και των Δημοτικών Ενοτήτων, συζήτησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» Αλέξης Καλοκαιρινός  στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γιώργο Ταβερναράκη και τον γραμματέα  κ. Αντώνη  Κουμπενάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, που έχει θέσει εξαρχής ως βασική προτεραιότητα την χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση του συνόλου  των δημοτικών ενοτήτων του  Δήμου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός ενεργοποίησης  των αναγκαίων διαδικασιών που σχετίζονται με τα  χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεργασία του συνόλου των  εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων.

Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, έθεσαν συνολικά τα ζητήματα που αφορούν την οικιστική ανάπτυξη του Ηρακλείου  και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, κωδικοποιώντας και ιεραρχώντας  τις ελλείψεις που υπάρχουν και πρέπει να είναι προτεραιότητα για την  επόμενη δημοτική Αρχή.

Ειδικότερα, στη συζήτηση περιλήφθηκαν οι καθυστερήσεις και καθηλώσεις των πολεοδομικών μελετών, η έλλειψη οικιστικής στέγης, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, θέματα ύδρευσης-αποχέτευσης, το ζήτημα της διχοτόμησης του Ηρακλείου από τον ΒΟΑΚ, η κυκλοφοριακή σύνδεση με το νέο αεροδρόμιο, η αξιοποίηση της έκτασης του υφιστάμενου αεροδρομίου, η υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός διαπίστωσε ότι υπάρχει σύγκλιση στη θεματική ατζέντα και τόνισε την ανάγκη στενής συνεργασίας του Δήμου με το ΤΕΕ/ΤΑΚ, το οποίο αποτελεί πηγή πολύτιμης τεχνογνωσίας στα θέματα αυτά.