Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου (ΒΙΠΕ)

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, είχε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Β Κεφαλογιάννης. Σκοπός της συνάντησης ήταν το μεγάλο θέμα που απασχολεί τις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ με την επικείμενη ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου.

Όπως ανέλυσε ο πρόεδρος και τα μέλη του Συνδέσμου, μετά την ψήφιση του Ν.4982/2022 περί «Ίδρυσης, ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων- Ενιαίου πλαισίου ρύθμισης για τους Φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων», η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ ως διαχειρίστρια των κοινόχρηστων όλων των Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας έθεσε προς διαβούλευση και ψήφιση νέο Κανονισμό Λειτουργίας για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις Βιομηχανικές Περιοχές.

Μία διαδικασία που επισπεύδεται από την ΕΤΒΑ καθώς ο νέος κανονισμός δίνει υπέρμετρες εξουσίες στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ καθώς η τελευταία θα εμπλέκεται τόσο στη διοίκηση της κάθε επιχείρησης με μονομερείς αποφάσεις και υποχρεωτικές ρυθμίσεις όσο και στην ίδια την ιδιοκτησία της επιχείρησης δεδομένου ότι προβλέπεται καταβολή τιμήματος υπεραξίας σε κάθε μεταβίβαση σε αξία ίση με τη διαφορά της ισχύουσας τιμής και της τιμής κτήσεως.

Πρόκειται ασφαλώς για ρυθμίσεις που προσθέτουν μόνο υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις ΒΙΠΕ χωρίς το παραμικρό όφελος για αυτές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αφαιρείται κάθε κίνητρο και καθίσταται αδύνατο να εγκατασταθεί νέα επιχείρηση σε Βιομηχανική Περιοχή.

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης δεσμεύτηκε να αναλάβει όλες τις κοινοβουλευτικές δράσεις για να ανασταλεί η διαβούλευση και ψήφιση του νέου κανονισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος να εξεταστούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Βιομηχανική Περιοχή. Για το θέμα αυτό θα συνοδεύσει το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνάντηση που θα έχει με τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα.