«Στα κάγκελα» οι εργολήπτες για την προβληματική πληρωμή των δημοσίων έργων

Τέσσερις ισχυρές εργοληπτικές οργανώσεις και συγκεκριμένα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων με κοινή παρέμβαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σταϊκούρα ζητούν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων και παράλληλα να υπάρξει ομαλοποίηση των ροής πληρωμών στα δημόσια έργα.

Το στέλεχος του ΣΑΤΕ  Ζαχαρίας Αθουσάκης
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης με δηλώσεις του στην «Π» τονίζει ότι το βαρύτερο πρόβλημα στις πληρωμές έργων καταγράφεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ αντίστοιχες εμπλοκές υπάρχουν και από το ΕΣΠΑ. Επίσης, αρρυθμίες καταγράφονται στη ροή χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης με αποτέλεσμα να μην έχουν εισπραχθεί από τις εργοληπτικές εταιρείες χρήματα για έργα που έχουν εκτελεστεί.

Υπάρχουν ευθύνες πολιτικές και προσωποποιούνται στο αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο με τους χειρισμούς του ζημιώνει τον εργοληπτικό κλάδο και οξύνει τα μεγέθη των οικονομικών πιέσεων. Ο κ. Αθουσάκης σημειώνει εκκρεμούν δεκάδες απλήρωτοι λογαριασμοί, την ίδια ώρα που οι εργολήπτες οφείλουν να είναι συνεπείς χρονικά στις πληρωμές τους απέναντι στο κράτος σε σχέση με την απόδοση του ΦΠΑ.

Ο ίδιος τονίζει ότι είναι κρίσιμο να ανοίξουν οι χρηματοδοτικές ροές και να αποφορτιστεί η πίεση που σήμερα υπάρχει στον εργοληπτικό κλάδο που κινείται εντελώς οριακά. Κρίσιμη παράμετρος του θέματος είναι και το γεγονός ότι η αργοπορία στις πληρωμές μοιραία θα προκαλέσει και καθυστέρηση στην παράδοση των έργων, τα οποία θα σύρονται από παράταση σε παράταση.

Παράλληλα όμως υπάρχουν και μια σειρά άλλα θεσμικά ζητήματα τα οποία είναι κομβικά για τον κλάδο των εργοληπτών ανάμεσα στα οποία είναι η αναθεώρηση των βασικών τιμών κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων.

Επίσης η περιχαράκωση της ορθής εφαρμογής του όρου «έργο», καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται λανθάνοντες χαρακτηρισμοί συμβάσεων ως «προμήθειες» ή «υπηρεσίες» αντί για «έργα» σε περιπτώσεις, εγκατάστασης οδοφωτισμού, αναβάθμισης υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού, έργα αποκατάστασης και καθαρισμού ρεμάτων.

Ακόμα σύμφωνα με τους εργολήπτες είναι σημαντικό να υπάρξει πλήρης αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του προσωρινού αναδόχου.