Σκακιστικό φεστιβάλ Ηρακλείου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Unsplash

Το φεστιβάλ απευθύνεται τόσο στους ήδη μυημένους μικρούς και μεγάλους σκακιστές όσο και σε εκείνους που δεν γνωρίζουν καθόλου και θα ήθελαν να ξεκινήσουν να μάθουν τους πρώτους βασικούς κανονισμούς για το πώς παίζεται το κορυφαίο πνευματικό άθλημα.

Το σκάκι γνωρίζει τα τελευταία χρόνια έκρηξη δημοφιλίας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Δεκάδες επιστημονικές έρευνες αναδεικνύουν τα πλούσια οφέλη του σκακιού στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη: Βελτίωση της κριτικής σκέψης και της λήψης αποφάσεων, Ενίσχυση της μνήμης, Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, Ενίσχυση της συγκέντρωσης, Ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας, Βελτίωση της στρατηγικής σκέψης, Αύξηση της ανθεκτικότητας και της υπομονής, Βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Το Σκακιστικό Φεστιβάλ Ηρακλείου διοργανώνουν ο Σκακιστικός Όμιλος «Λέων» και ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης.