Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις δράσεις που αναπτύσσει το Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και έργα και υποδομές του Ιδρύματος.

Στη συνάντηση μετείχε και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης.