σύμβαση για τον ΒΟΑΚ

Την σύμβαση με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε μικρής έκτασης επιφάνειες σε Π.Ε.Ο. Ν.Ε.Ο. και Β.Ο.Α.Κ.» υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Σκουλάς, ο διευθυντής τεχνικών έργων Περιφέρειας Κρήτης Μιχάλης Ψαρουδάκης, τα στελέχη της υπηρεσίας Μανόλης Γωνιανάκης και Κατερίνα Γιαννέλου, και ο εκπρόσωπος της εργοληπτικής εταιρείας Αντώνης Μαραγκάκης.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η τοπική, μικρής έκτασης συντήρηση επιφανειών οδοστρώματος σε οδούς αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης. Η αποκατάσταση του καταστρώματος των οδών από καθιζήσεις, ρωγμές, της εξιδρώσεως των υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων καθώς και κάθε άλλης αιτίας, θα υλοποιείται σε μικρής έκταση επιφάνειες από 200 έως 500 τετραγωνικά μέτρα περίπου. Κάθε παρέμβαση πρέπει να υλοποιείται στην μικρότερη δυνατή διάρκεια, και θα παραδίδεται άμεσα σε κυκλοφορία εντός 24 ωρών.