ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ Σε ποια ΕΠΑΛ της Κρήτης έρχονται ψυχολόγοι

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των Επαγγελματικών Λυκείων με ψυχολόγους.

Πρόκειται για 232 ΕΠΑΛ (και ομάδες ΕΠΑΛ) στα οποία θα προσληφθούν ισάριθμοι ψυχολόγοι για το σχολικό έτος 2023- 2024.

Η κάλυψη των θέσεων που προβλέπονται θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους Πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.

Για την Κρήτη προβλέπονται τα εξής:

Ηράκλειο

1ο ΕΠΑΛ Μοιρών

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, 3ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου

5ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ηρακλείου,  6ο   Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Λασίθι

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας, Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Νεάπολης (Για την Α και Β τάξη σχολικού έτους 2023-2024)

Ρέθυμνο

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου

2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου -Ημερήσιο ΕΠΑΛ Γαράζου

Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, Εσπερινό ΕΠΑΛ Σπηλίου

Χανιά

1ο ΕΠΑΛ  Χανίων, ΕΠΑΛ Καντάνου

2ο ΕΠΑΛ  Χανίων, ΕΠΑΛ Βρυσσών

ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου, ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου (Για την Α και Β τάξη σχολικού έτους 2023-2024)

ΕΠΑΛ Κισάμου, Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά

Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων

Τα καθήκοντα

– Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές/τριες, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών/ τριών της Α’ ΕΠΑ.Λ., ανταποκρινόμενος ωστόσο, και σε ανάγκες μαθητών/τριών άλλων τάξεων. Σε περίπτωση που κρίνει ότι χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, παραπέμπει τον μαθητή – συνεργαζόμενος με τους γονείς του – σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της ευρύτερης κοινότητας.

– Ευαισθητοποιεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα δυναμικής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και βεβαίως προσωπικών συναντήσεων ψυχικής ενδυνάμωσης.

– Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.

– Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, συνεργαζόμενος με: α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου, β) σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

– Αποτυπώνει τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των ΕΠΑ.Λ.

– Συμβάλλει στη δικτύωση του σχολείου με άλλα σχολεία.

– Υποβάλλει τελική έκθεση, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όπου περιγράφονται όλες οι δράσεις τις οποίες έχει οργανώσει, όλες οι ενημερώσεις – επαφές που έχουν γίνει καθώς και όλες οι πράξεις στις οποίες έχει προβεί, τηρώντας το απόρρητο και σεβόμενος τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών ή των εκπαιδευτικών. Η έκθεση αυτή σκοπό έχει να προσδίδεται «συνέχεια» στο έργο που επιτελείται από τον εκάστοτε ψυχολόγο και να αποτελεί μια σύνδεση με την επόμενη σχολική χρονιά για τον ψυχολόγο που θα προσληφθεί, σε περίπτωση που πρόκειται για διαφορετικά άτομα. Η έκθεση υποβάλλεται στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και παραδίδεται από αυτόν στον ψυχολόγο που θα αναλάβει καθήκοντα την επόμενη σχολική χρονιά.

– Ο ψυχολόγος συμμετέχει ισότιμα με τους άλλους εκπαιδευτικούς στο Σύλλογο Διδασκόντων, αρκεί αυτό να μην παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του.

– Δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και σε καμία περίπτωση δεν του ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή εξωδιδακτικό έργο (π.χ. εφημερίες, επιτηρήσεις, αναπληρώσεις κ.ά.).