Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

H Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα παραμένει στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος και δράσεων του Δήμου Ρεθύμνης ο οποίος συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «SMARTA-NET» ως πόλη-φάρος (Lighthouse City).

Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε το 3ο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με έμφαση στον περιαστικό και εξωαστικό χώρο», ενώ στο επόμενο διάστημα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα ακόμα εκπαιδευτικό σεμινάριο για αιρετούς και στελέχη των υπηρεσιών των Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Τα σεμινάρια αφορούν μεταξύ άλλων, ενημέρωση και στοιχεία για τις απαραίτητες τροποποιήσεις που απαιτούνται στα ΣΒΑΚ ώστε να συμπεριλάβουν το ζήτημα των περιαστικών μετακινήσεων καθώς και για την χρηματοδότηση σχετικών έργων και υπηρεσιών μετακίνησης για την ύπαιθρο και τους οικισμούς.

Πρόκειται για προσπάθεια επίκεντρο της οποίας είναι, η προώθηση βιώσιμων μετακινήσεων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ο τουρισμός, αποτελεί σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου πανευρωπαϊκού δικτύου τοπικών αρχών – δήμων, επαρχιών και περιφερειών, για δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης ικανοτήτων των στελεχών του δικτύου.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους από πλευράς Δήμου Ρεθύμνης υπάρχει η ανάγκη συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων και των κατοίκων της υπαίθρου στη συνδιαμόρφωση των σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας καθώς και η χρησιμότητα της αντικειμενικής αποτύπωσης, βάσει στοιχείων και μετρήσεων, των πραγματικών μετακινήσεων στην ύπαιθρο, σε ημιαστικές, αγροτικές, περιαστικές και απομονωμένες περιοχές. Στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε και στο επόμενο που προγραμματίζεται, παρουσιάζονται επίσης λύσεις μετακινήσεων, που περιλαμβάνουν καινοτόμες προσεγγίσεις σχετικά με τη δημόσια συγκοινωνία, προσαρμοσμένη στη ζήτηση.

Όσοι πολίτες ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου: www.smarta-net.eu

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ