Πρόγραμμα εκπαίδευσης για πλημμυρικά φαινόμενα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών” και ακρωνύμιο “ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VA – Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Το πρόγραμμα 50 στελεχών διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και πραγματοποιήθηκε 25 και 26 Απριλίου 2023 στο Ηράκλειο,  με τη συμμετοχή εταίρων από την Πολιτική Άμυνα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου καθώς και στελεχών της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε και εκτελέστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρήτης «Άσκηση επί Χάρτου για την Αντιμετώπιση Πλημμυρικών Φαινομένων».

Κατά την άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι μετέβησαν σε περιοχή που έχει πληγεί από καταστροφική πλημμύρα και στη συνέχεια, στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων των κεντρικών εγκαταστάσεων της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι εκπαιδευόμενοι οργανώθηκαν σε ομάδες, οι οποίες καλέστηκαν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους κατά την αντιμετώπιση συγκεκριμένου ρεαλιστικού σεναρίου καταστροφικής πλημμύρας.

Η άσκηση έκλεισε με εν θερμώ αξιολόγηση και ανταλλαγή απόψεων, κυρίως επί καλών πρακτικών στην Ελλάδα και την Κύπρο με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν θέματα πολιτικής προστασίας και τις συνέπειες και επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων.