Ποιες είναι οι απαγορευμένες περιοχές για μπάνιο στο Ρέθυμνο

Επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλες τις ακτές που βρίσκονται στο Κρητικό και στο Λιβυκό Πέλαγος, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου.

Υπάρχουν όμως και περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η κολύμβηση στα θαλάσσια νερά και συγκεκριμένα στις περιοχές: «Στα λιμάνια αγκυροβόλια πλοίων-μαρίνες, διακόσια μέτρα εκατέρωθεν εκβολής αγωγών λυμάτων, διακόσια μέτρα εκατέρωθεν εκβολής εξόδου Βιολογικών Καθαρισμών και διακόσια μέτρα εκατέρωθεν εκβολής ποταμών».

Οι ΟΤΑ στις περιοχές όπου απαγορεύεται η κολύμβηση οφείλουν να τοποθετήσουν πινακίδες με την ένδειξη «Νερά ακατάλληλα για κολύμβηση» με τη φροντίδα των αρμόδιων φορέων των ΟΤΑ και των Λιμενικών Ταμείων.

Επίσης στις περιοχές ευθύνης τους πρέπει να προβαίνουν σε ενέργειες τήρησης των όρων υγιεινής στις ακτές κολύμβησης που αφορούν σε καθαριότητα, αποδυτήρια, αποχωρητήρια, δοχεία απορριμμάτων κ.ά. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας, θα διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες και θα εκδίδει, εκ νέου απόφαση χαρακτηρισμού ακτών κολύμβησης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.