Η περιοχή Κορώνι Μαγαρά

Μια νέα παρτίδα με δεκάδες μπιλιετάκια εισφοράς σε χρήμα που αφορά σε βεβαιωμένες ανείσπρακτες εισφορές, έχουν αρχίσει να αποστέλλονται  σε ιδιοκτήτες ακινήτων στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης. Πρόκειται για τη περιοχή Κορώνι Μαγαρά όπου η πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλης κυρώθηκε πολλά χρόνια πριν, αλλά είχε «παγώσει» η είσπραξης της εισφοράς σε χρήμα, που βρισκόταν σε εκκρεμότητα.

Ωστόσο τώρα ενεργοποιείται η όλη διαδικασία,  με αποτέλεσμα  οι πολίτες να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι χρεώσεις που έχουν αποφασιστεί είναι 1.000 ευρώ το τ.μ. Ο μέσος όρος των χρεώσεων που έχουν σταλεί στους δικαιούχους, κυμαίνεται σε ποσά της τάξεως των 35 -40 χιλ. ευρώ.

Τα πρώτα μπιλιετάκια πάντως έχουν αρχίσει να προκαλούν πονοκέφαλο στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι εκφράζουν τη δυσφορία τους για τις χρεώσεις αυτές, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν και νέα οικονομικά βάρη αφού οι οικονομικές αντοχές τους έχουν τσακιστεί.

Στελέχη της υπηρεσίας της πολεοδομίας εξηγούν ότι, δυστυχώς είναι μονόδρομος να αποσταλούν οι βεβαιωμένες εισφορές σε χρήμα, διότι ο Δήμος ελέγχεται σε σχέση με τις εισπράξεις των εσόδων του και δεν μπορεί να ολιγωρήσει. Υπάρχει μάλιστα σχετική οδηγία από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, που έχουν δώσει σαφείς οδηγίες σε σχέση με την υποχρέωση της υπηρεσίας να μην επιτρέψει την απώλεια εσόδων διότι σε αντίθετη περίπτωση, οι ευθύνες προσωποποιούνται στους εργαζόμενους.

Όπως είναι γνωστό, τα μπιλιετάκια που αποστέλλονται αφορούν σε πράξεις εφαρμογής που είχαν κυρωθεί πριν από 10 χρόνια και ακόμα παλαιότερα, αλλά ο Δήμος επέλεξε να μην προχωρήσει στις εισπράξεις αυτές, κάτι που εκτιμάται ότι αν είχε εγκαίρως δρομολογηθεί, οι πολίτες θα είχαν μεγαλύτερη ευελιξία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο τώρα τα πράγματα δεν μπορούν να εξελιχθούν διαφορετικά, αφού ο Δήμος δεν έχει κανένα περιθώριο να αντιμετωπίσει με αναβλητικότητα το όλο θέμα σύμφωνα πάντα με στελέχη της υπηρεσίας.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός
Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός

Ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας κ.Γ.Καραντινός εξηγεί ότι τις χρεώσεις της εισφοράς σε χρήμα, δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου όσο και να θέλει, να υποδυθεί ότι δεν υπάρχουν, διότι τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο να μην εισπραχθούν.

Σε αντίθετη περίπτωση οι ευθύνες προσωποποιούνται στους εργαζόμενους του δήμου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα χρήματα που εισπράττονται από κάθε πολεοδομική ενότητα ως εισφορά σε χρήμα, προβλέπεται  από τον νόμο ότι θα επενδυθούν στην ίδια περιοχή, προκειμένου να κατασκευαστούν παιδικές χαρές, να διαμορφωθούν δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι, και να αποκτήσει μια σύγχρονη πολεοδομική οργάνωση με ανθρώπινες και ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης.

Επίσης ο αντιδήμαρχος εξηγεί ότι η  τακτοποίηση των ιδιοκτησιών, όσον αφορά στην πληρωμή της εισφοράς σε χρήμα,  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή τη μεταβίβαση του ακινήτου.  Τα ίδια ισχύουν και για την εισφορά σε γη, που είναι επίσης ανάλογη με την έκταση του οικοπέδου.

Αν κάποια ιδιοκτησία ρυμοτομείται υπέρμετρα, δηλαδή πέρα από την οφειλόμενη εισφορά σε γη, ο Δήμος υποχρεούται να αποζημιώσει τον κάτοχό της για τα επιπλέον μέτρα ή να τα συμψηφίσει με την οφειλόμενη από τον ιδιοκτήτη εισφορά σε χρήμα με την ίδια ακριβώς τιμή.

Η σημασία του πολεοδομικού σχεδιασμού για τη σωστή ανάπτυξη μιας πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της είναι τεράστια, αφού μέσα από τα σχέδια πόλης καθορίζονται,  τα οικοδομικά τετράγωνα, οι δρόμοι που διανοίγονται, καθώς και τα προβλεπόμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση,  ηλεκτροδότηση, τηλεφωνικές γραμμές, κλπ.)και τέλος οι  κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα, ναοί, κτλ.).