Η επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη

Μια σειρά από μελέτες για όλη την Κρήτη ενέκρινε η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Η επιτροπή συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Περιβάλ- λοντος Νίκου Ξυλούρη.

Κατά τη Συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά, σύμφωνα με τους όρους των εισηγήσεων των ακόλουθων μελετών:

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Ασφαλτόστρωση δρόμου Καστρί – Ελικοδρόμιο – Άγιος Ιωάννης στο Δήμο Γαύδου».

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος στην θέση Λατζιμάς Δήμου Ρεθύμνου, της εταιρίας Ανδρέας Μ. Μπενάκης – Γεώργιος Μ. Μπενάκης».

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων, με επωνυμία Royal Sun στη θέση Πύργος Χαλέπας Δήμου Χανίων».

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Νέα Μονάδα Παραγωγής ασφαλτικών υλικών ιδιοκτησίας Τομές  ΑΤΕ στη θέση Κοκιανίτης Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων».

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Συντήρηση τμημάτων της Π.Ε.Ο. 90 και παράπλευρων αυτής εντός των ορίων οικισμών και σχεδίων πόλεων Δήμου Χερσονήσου»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων και ανάπλαση παραλιακής ζώνης, στη θέση Σκάλα Παλαιόχωρας του Δήμου Καντάνου Σελίνου».

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου – Δυτικό Τμήμα Α, στην Τ.Κ. Γάλλου του Δήμου Ρεθύμνου».

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και Πράσινο Σημείο (ΠΣ) στην θέση Τρία Μοναστήρια του Δήμου Ρεθύμνου. Αναφορικά με το «Πράσινο Σημείο» η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά σύμφωνα με τους όρους της εισήγησης, ενώ αποφασίστηκε αναβολή του θέματος που αφορά στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) έως την οριστικοποίηση της Γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνου.