Οι προσωπογραφίες των Ξυλούρη, Σκουλά, Ψαραντώνη, Μαρτσάκη και η «Κυκλική Οικονομία» στα Ανώγεια

Η εταιρεία που παράγει το κρασί “ΑιΩ” Coenobium Ι.Κ.Ε και η εταιρεία L.N.z μέσω του εκπροσώπου τους επιχειρηματία Κυρίου Άγγελου Ζαμάνη μετά από παρότρυνση του Κυρίου Αντώνη Κρητικού, Υπευθύνου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας, παρέδωσαν στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων και συγκεκριμένα στον Πρόεδρο του, Κύριο Δραμουντάνη Βασίλη, πίνακες ζωγραφικής που αναπαριστούν φιγούρες προσωπικοτήτων της Κρήτης και της Ελλάδας και έχουν φιλοτεχνηθεί, πάνω σε ανακυκλώσιμα υλικά στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν φυτά για την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακος έτσι ώστε να εφαρμοστεί η κυκλική οικονομία στην πράξη και να προωθηθεί ο πολιτισμός της Κρήτης.

Ο Αντώνης Κρητικός με ντόπιους που δέχτηκαν με μεγάλη χαρά αυτή την κίνηση

Η συγκεκριμένη δωρεά έγινε παρουσία των υιών του τραγουδιστή Κυρίου Σκουλά Βασίλη η οποία ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, η οποία στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων και στη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων.

Βασίλης Δραμουντάνης, Αντώνης Κρητικός και Άγγελος Ζαμάνης

Παράλληλα, προωθεί την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης μέσω της τέχνης, συνδυάζοντας έτσι την πολιτιστική με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Αριστερά ο Βασίλης Δραμουντάνης, ο Αντώνης Κρητικός κρατώντας τις προσωπογραφίες που έχουν φιλοτεχνηθεί σε ανακυκλώσιμα υλικά, ακριβώς δίπλα του με το κίτρηνο ο υιός Σκουλάς και ακριβώς δίπλα του ο Άγγελος Ζαμάνης

Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Οργάνωσης της Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας με Γραμματέα τον Κύριο Χρήστο Σούλη αυτή η δράση ως συνέχεια των δράσεων έχει ως στόχο να αποτελέσει πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να συμβάλλει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και προωθεί την τοπική ιστορία και πολιτισμό.

Σημαντική ήταν και η διαμεσολάβηση της Κυρίας Αγγέλας Σκουλά.