Μια ΚΥΑ… ανάβει φωτιές  σε Δήμους και ιδιοκτήτες

«Φωτιές» έχει ανάψει στους Δήμους της Κρήτης Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καλούνται μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού πυροπροστασίας των ακινήτων που βρίσκονται μέσα ή γειτνιάζουν σε δασικές εκτάσεις. Έτσι, η ΚΥΑ ζητά από τους Δήμους σε 15 μέρες να συγκροτήσουν επιτροπές οι οποίες θα ελέγξουν τα σχέδια πυροπροστασίας των πολιτών, που πρέπει και εκείνοι με τη σειρά τους το αντίστοιχο διάστημα να συγκροτήσουν και να τα παραδώσουν για έλεγχο.

Το όλο θέμα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς οι δραματικά υποστελεχωμένοι Δήμοι- ειδικά της ενδοχώρας- δεν έχουν καμία δυνατότητα να προχωρήσουν στη συγκρότηση αυτών των επιτροπών, αφού δεν έχουν το στοιχειώδες επιστημονικό προσωπικό για να προχωρήσουν σε αυτούς τους ελέγχους. «Η επίμαχη ΚΥΑ δημιουργεί μια εκρηκτική πίεση στους Δήμους, την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν» τονίζει με δηλώσεις του στην «Π» ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, και προσθέτει ότι σήμερα αναμένεται να συζητηθεί το θέμα σε επίπεδο ΚΕΔΕ, μετά τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ “Π” “Η επιστροφή στη Βιάννο είναι δύσκολη, αλλά συγκινητική”
Ο Παύλος Μπαριτάκης

 

Ο ίδιος εξηγεί ότι είναι σωστό να ληφθούν μέτρα αντιπυρικής προστασίας, αλλά θα πρέπει να ενταχθούν μέσα σε ένα πλαίσιο με κανόνες και σωστούς χρόνους. Είναι αδιανόητο να συγκροτηθούν οι επιτροπές από την πλευρά των Δήμων όπως επιτάσσει η ΚΥΑ μέσα σε ένα 15νθήμερο, αφού δεν έχουν ούτε γεωπόνους ούτε μπορούν να διαθέσουν πολιτικούς μηχανικούς για να αφιερωθούν στον έλεγχο των σχεδίων αντιπυρικής προστασίας των πολιτών, που επίσης είναι ένα ζήτημα κατά πόσο μπορούν να τα ετοιμάσουν σε τόσο σύντομο διάστημα και παράλληλα να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα που θα προβλέπουν τα σχέδια, τα οποία συν τοις άλλοις απαιτούν συγκεκριμένες δαπάνες.

Βάσει της ΚΥΑ, αυτό το οποίο ζητείται είναι «για τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, δηλαδή οικόπεδα ή γήπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτιήρια και βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων μέτρων, βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31η/03/2024.

Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς.

Οι Δήμοι παρακαλούνται να τα καταχωρίζουν σε ειδικό μητρώο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα στις τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικού ελέγχου και να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όταν τεθεί σε λειτουργία, να συγκροτήσουν τις τριμελείς επιτροπές του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Τρίτου του κανονισμού (οι οποίες απαρτίζονται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου) που θα διενεργήσουν κατά την αντιπυρική περίοδο τις αυτοψίες – δειγματοληπτικούς ελέγχους».