Λύση στην άρδευση του αστικού πρασίνου με την τριτοβάθμια επεξεργασία του βιολογικού καθαρισμού

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα κομβικό έργο της ΔΕΥΑΗ, που θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή 30.000 m3 αρδευτικού νερού ανά ημέρα μέσα από την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων του Ηρακλείου, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, δεδομένου ότι θα εξοικονομείται η αντίστοιχη ποσότητα αντλούμενου νερού από γεωτρήσεις.

Αξίζει να τονιστεί ότι μαζί με την υφιστάμενη τριτοβάθμια επεξεργασία των 6.000 m3 ανά ημέρα, θα επαναχρησιμοποιείται το σύνολο της εισερχόμενης παροχής, εφαρμόζοντας στο 100% το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας που έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση των φυσικών πόρων. Τα επεξεργασμένα λύματα πρόκειται να διατεθούν για την άρδευση ελαιοκαλλιεργειών, αμπελώνων καθώς και του περιαστικού πρασίνου επιτρέποντας έτσι την αύξηση του πρασίνου στην πόλη. Η ολοκλήρωση του έργου θα ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών ενώ θα επιταχύνει το μετασχηματισμό του Δήμου Ηρακλείου σε μια κυκλική πόλη μηδενικών αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο πρώτος μεγάλος Δήμος της χώρας ο οποίος θα επεξεργάζεται τριτοβάθμια το σύνολο των λυμάτων που εισέρχονται στην Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Ηρακλείου και τα οποία θα διατίθενται για άρδευση. Επίσης είναι ο πρώτος μεγάλος Δήμος της χώρας που θα εφαρμόζει τεταρτοβάθμια επεξεργασία των αστικών λυμάτων απομακρύνοντας μικρορυπαντές, απαίτηση η οποία πρόκειται να επιβληθεί από την νέα Ευρωπαϊκή οδηγία σε δήμους άνω των 100.000 κατοίκων έως το 2035.  Την κατασκευή νέας μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας των δευτεροβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου με την χρήση εμβαπτιζόμενων κεραμικών μεμβρανών υπερδιήθησης δυναμικότητας 30.000m 3 ανά ημέρα.

Την κατασκευή των εξωτερικών δικτύων (περίπου 33 χιλιομέτρων) καθώς και πέντε νέων δεξαμενών άρδευσης, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση της εκροής για απεριόριστη άρδευση σε καλλιέργειες σε αγροτικές περιοχές του Δήμου (Άγιος Βλάσσης, Αγ. Σύλλας, Βασιλιές, Σίλαμος, Μαραθίτης, Προφήτης Ηλίας, Τέμενος, Φοινικιά, Μαλάδες) και στο περιαστικό πράσινο της πόλης (Ενετικά τείχη, παραλιακός δρόμος, περιοχή Παγκρητίου Σταδίου κ.α.).

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 18.183.625,64 ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α., με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2025, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει ανατεθεί από την ΔΕΥΑΗ στην ανάδοχο εταιρεία THALIS A.E., θυγατρική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ (ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.).