λοτζια

Δύο διαφορετικές συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου στη διάρκεια της πρώτης θα γίνει λογοδοσία της δημοτικής Αρχής και στη δεύτερη έγκριση του τεχνικού προγράμματος έργων για το 2024. Όπως είναι γνωστό, ήδη το πρόγραμμα έχει εγκριθεί κατά πλειοψηφία από τη Δημοτική Επιτροπή, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 46.095.700,69 ευρώ.

Από αυτά   τα 22.708.195,75 C (49,26%) καλύπτονται από ίδιους πόρους. Τα υπόλοιπα 23.387.504,94 C (50,74%) προβλέπεται να καλυφθούν από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Περιφέρεια Κρήτης).

Όπως είναι γνωστό, συντριπτική πλειοψηφία των έργων που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό της φετινής χρονιάς είναι έργα συνεχιζόμενα από την προηγούμενη δημοτική περίοδο ενώ υπάρχουν και περιορισμένης κλίμακας παρεμβάσεις που  επίσης έχουν δρομολογηθεί από το παρελθόν και αφορούν στην ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο της δημιουργίας του open mall, τα οδικά δίκτυα ανάπλασης της Αγίας Τριάδας, και έργα διανοίξεων.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, γίνεται μια προσπάθεια να ανατεθούν μελέτες οι οποίες θα επιχειρηθεί να χρηματοδοτηθούν με ίδιους πόρους, με σκοπό να δρομολογηθούν μια σειρά από έργα που αφορούν στην αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην ενίσχυση των υποδομών του Δήμου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το οικονομικό έτος 2024 θα υπάρξει μια διαφοροποίηση του Τεχνικού Προγράμματος από τα προηγούμενα έτη, όπως συνέβη και για το έτος 2023. Σύμφωνα με διευκρινίσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στο Τεχνικό Πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο οι δράσεις που αφορούν έργα ενώ μέχρι πρότινος η υπηρεσία συμπεριελάμβανε και δράσεις που αφορούσαν προγραμματικές συμβάσεις, προμήθειες πάγιου εξοπλισμού και επισκευές και συντηρήσεις.

Οι υπόλοιπες δράσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα θα συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.