Κρήτη: Πειθαρχική δίωξη κατά αντιδημάρχου για παράνομες μεταδημοτεύσεις!

Βόμβα στην Αυτοδιοίκηση της Κρήτης ! Την Πειθαρχική δίωξη κατά αντιδημάρχου, σε δήμο της Περιφέρειας Κρήτης, για έκδοση παράνομων αποφάσεων μεταδημότευσης και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, ζήτησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), μετά από έλεγχο που διενήργησε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας.

Μετά τον έλεγχο που αφορούσε το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.07.2023, ζητήθηκε η εκκίνηση της πειθαρχικής δίωξης κατά του Αντιδημάρχου που είναι στην ενότητα του Ηρακλείου, καθώς και η ανάκληση τριακόσιων εξήντα επτά (367) αποφάσεων μεταδημότευσης και τριακοσίων πέντε (305) βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας ως μη σύννομες.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν παραμονές των δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου του 2023 κι αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος που είναι και δημόσιος υπάλληλος θα έχει πρόβλημα!
Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση της ΕΑΔ:

“Κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πολίτη, η Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου της ΕΑΔ διενήργησε έλεγχο σε Δήμο της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με τη νομιμότητα των ενεργειών των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου κατά την εξέταση αιτημάτων και την έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και των αποφάσεων μεταδημότευσης.

Ο έλεγχος αφορούσε την χρονική περίοδο από 01.01.2023 έως 31.07.2023. Ελέγχθηκαν α) πεντακόσια ογδόντα έξι (586) αιτήματα μεταδημότευσης και οι αντίστοιχες αποφάσεις και β) τριακόσια εξήντα έξι (366) αιτήματα για βεβαίωση μονίμου κατοικίας και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι:

τριακόσιες είκοσι τέσσερις (324) βεβαιώσεις υπεγράφησαν από τον Αντιδήμαρχο χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση.
τριακόσιες εξήντα επτά (367) πράξεις μεταδημότευσης εκδόθηκαν βάσει μη νόμιμου δικαιολογητικού (βεβαίωση μονίμου κατοικίας αιτούντος ή συζύγου) συνεπώς χωρίς να συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις έκδοσής τους.
τριακόσιες πέντε (305) βεβαιώσεις λόγω διετούς κατοικίας, εκδόθηκαν α) βάσει μη αποδεκτών ή ελλιπών στοιχείων και χωρίς να προκύπτει πραγματική εγκατάσταση με στοιχείο σταθερότητας , β) χωρίς να αιτιολογείται η αδυναμία απόδειξης της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου από το απαιτούμενο έντυπο Ε1

Κατόπιν τούτων, ζητήθηκε η εκκίνηση της πειθαρχικής δίωξης του Αντιδημάρχου, η ανάκληση τριακόσιων εξήντα επτά (367) αποφάσεων μεταδημότευσης και τριακοσίων πέντε (305) βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας ως μη σύννομες.

Επίσης, έγιναν συστάσεις στον εν λόγω Δήμο ώστε να :

-συμπληρωθούν οι υφιστάμενες αιτήσεις για βεβαίωση μονίμου κατοικίας και μεταδημότευση
-να ελέγχονται και να καταγράφονται τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζονται,
-να μην παραλαμβάνονται τυπικά ελλιπείς φάκελοι, και τέλος
-η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων να είναι συμβατή με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ή του Τμήματος και τα καθήκοντα των υπαλλήλων.”