Έτοιμη η νέα μονάδα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων στη θέση Ρημάμπελλα στο Μεταξοχώρι
Έτοιμη η νέα μονάδα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων στη θέση Ρημάμπελλα στο Μεταξοχώρι

Ένα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση ανακύκλωσης των απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί η ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος αποβλήτων στην περιοχή Ρημά-

μπελλα Μεταξοχωρίου  του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων. Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων, από τα τρία μεγάλα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη, χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Οικονομίας και από τις πρώτες Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων σε όλη την Ελλάδα. Η  πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα που κατα-

σκευάζεται στην Κρήτη η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό των Απορριμμάτων, θα έχει τη δυνα-

τότητα να επεξεργάζεται 10.000 τόνους καθαρού οργανικού κλάσματος αποβλήτων ετησίως, όπως τονίζει ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων κ. Μανόλης Κοκοσάλης. Ο ίδιος εξηγεί ότι η μονάδα θα καλύψει τις ανάγκες των δήμων Αρχανών Αστερουσίων, Φαιστού, Γόρτυνας και Μαλεβιζίου. Η συγκέντρωση του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων θα γίνεται με ειδικές βιοαποδομίσιμες σακούλες που θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς καφέ κάδους.

Σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας, μένει να συνδεθεί με ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε να αρχίσει σε πρώτη φάση η προσωρινή λειτουργία της, ενώ ο επόμενος στόχος είναι να γίνει διαγωνιστική διαδικασία από την οποία θα αναδειχτεί ανάδοχος που θα αναλάβει τη λειτουργία της.

Πώς θα λειτουργεί η μονάδα

Η μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος είναι μια σύγχρονη, αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας εγκατάσταση. Στο εσωτερικό της  περιλαμβάνει τον χώρο υποδοχής των βιοαποβλήτων, τα οποία εισέρχονται στη μονάδα μηχανικής επεξεργασίας, που αποτελείται από σχίστη σάκκων, μαγνητικό διαχωριστή, περιστροφικό κόσκινο παραγωγής δύο ρευμάτων αποβλήτων, καμπίνα χειροδιαλογής, τεμαχιστή του οργανικού κλάσματος, για την απομάκρυνση από το οργανικό κλάσμα τυχόν ξένων προσμίξεων που προέρχονται από πιθανή αστοχία του συστήματος διαλογής στην πηγή.

Ο δήμαρχος Αρχανών - Αστερουσίων  Μανόλης Κοκοσάλης

Στη συνέχεια το υλικό προωθείται στη μονάδα κομποστοποίησης, όπου οι διεργασίες λαμβάνουν χώρα σε οκτώ κανάλια, τα οποία διαθέτουν σύστημα παροχής αέρα, σύστημα απαγωγής αέρα, δίκτυο διαβροχής υλικού, δίκτυο συλλογής και απομάκρυνσης στραγγισμάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η λειτουργική διασύνδεση των κελιών με το βιόφιλτρο απόσμησης, τα απαραίτητα όργανα ελέγχου της διεργασίας, το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου διεργασίας.

Ακολούθως, το υλικό προωθείται στη μονάδα ραφιναρίας, η οποία αποτελείται από ένα περιστροφικό κόσκινο με οπές διαμέτρου 10mm.Έπεται η μονάδα ωρίμασης, η οποία περιλαμβάνει στέγαστρο ωρίμανσης και ανάδευση υλικού με χρήση αναστροφέα κόμποστ, για την εισροή αέρα στη μάζα του υλικού και ομογενοποίησή του. Στη συνέχεια, η μονάδα τεμαχισμού πρασίνων περιλαμβάνει έναν κινητό κλαδοθρυμ-

ματιστή που θα παράγει τεμαχισμένα πράσινα / κλαδιά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διεργασία της κομποστοποίησης. Τα οφέλη από την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας εστιάζονται στην οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσματος, στην επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση και βέλτιστη απόδοση της ανακύκλωσης και γενικά της κυκλικής οικονομίας.