Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
Από την

Υποχωρούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας, χωρίς όμως να έχουμε πλήρη ανάκαμψη στην Κρήτη.

Χθες, παρουσιάστηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης τα κύρια ευρήματα της έρευνας του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης για το 2021 που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης) σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Κρήτης και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας «ΚΡΗΤΗ 2014- 2020».

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν σε συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη, και αναλύθηκαν τα συγκριτικά δεδομένα για τις τάσεις και τους μετασχηματισμούς της αγοράς εργασίας στην Κρήτη την περίοδο 2016-2021. Η παρουσίαση έγινε από τον καθηγητή Μιχάλη Ταρουδάκη (ΕΥ), τον καθηγητή Νίκο Παπαδάκη (Μέλος της ΟΔΕ) και τον δρ Μανώλη Βέργη.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδάκης, «το 2020 η κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Κρήτη μεταβλήθηκε έντονα επί τα χείρω λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19. Για το 2021 παρατηρήθηκε υποχώρηση των επιπτώσεων, αλλά δεν επετεύχθη πλήρης ανάκαμψη. Η ανεργία παρουσίασε σημαντική αύξηση στο Β΄ Τρίμηνο του 2021 με τις γυναίκες, τους νέους έως 30 ετών και τους μεγαλύτερους σε ηλικία να πλήττονται περισσότερο. Στο Γ΄ Τρίμηνο του 2021, ωστόσο σημειώνεται σημαντική μείωση της ανεργίας. Η εποχική εργασία επανακάμπτει, κυρίως λόγω της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού.

Το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας παραμένει. Ως προς τον δείκτη οικονομικής κατάστασης του εργατικού δυναμικού η κατάσταση το 2021 τείνει να εμφανίζει μια εξισορρόπηση προς τη θετικότερη πλευρά. Το 2021 διαφαίνεται μια τάσης συρρίκνωσης των μικρών/οικογενειακών επιχειρήσεων και μετατροπή αυτού του τύπου των επιχειρηματιών σε υπαλλήλους μεγαλύτερων επιχειρήσεων ή ανέργους. Διαπιστώνεται μεν μια οριακά βελτιωμένη κατάσταση ως προς το τζίρο των επιχειρήσεων σε σχέση με το 2020, όμως δύο χρόνια μετά την πανδημία ο τζίρος των περισσοτέρων επιχειρήσεων φαίνεται να μην έχει επανέλθει ακόμα».

Ο κ. Αρναουτάκης επεσήμανε πως αναμένονται οι προτάσεις προς την Περιφέρεια για να εμπλουτιστεί και να στηριχθεί περαιτέρω ο μηχανισμός.

Η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Νέας Γενιάς και Επισιτισμού Έφη Κουτεντάκη, επεσήμανε πως πρόκειται για έναν οδικό χάρτη για την Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να συνεχίσει η προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης, μείωσης της ανεργίας και στήριξης των εργαζομένων, με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Κρήτης.