Η Κρήτη αναδεικνύεται σε Περιφερειακή Κοιλάδα Καινοτομίας

Κατά τη χθεσινή συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώθηκε ως “Περιφερειακή Κοιλάδα Καινοτομίας” (Regional Innovation Valley – RIV).

Αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την Κρήτη να ηγηθεί στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής.

Μέσω του έργου PeRsonalised medicine Empowerment Connecting Innovation ecoSystems across Europe (PRECISEU) – (Ενδυνάμωση Εξατομικευμένης Ιατρικής μέσω Διασύνδεσης Οικοσυστημάτων Καινοτομίας στην Ευρώπη), στο πλαίσιο της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας Καινοτομίας (NEIA) και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) –  Τομέας Αποτελεσματικής Υγείας και Ευεξίας, η Περιφέρεια Κρήτης – Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα συνεργαστούν με 23 κορυφαίους φορείς καινοτομίας από 13 ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την:

·Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας

·Κοινή χρήση πόρων

·Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοβουλιών για τον μετασχηματισμό των υγειονομικών συστημάτων προς την κατεύθυνση της εξατομικευμένης ιατρικής

Η συμφωνία επιχορήγησης του έργου υπογράφηκε την 18η Ιουνίου 2024 και θα έχει διάρκεια πέντε έτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 22,7 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος “Εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων δράσης για συνδεδεμένες περιφερειακές κοιλάδες καινοτομίας” της πρόσκλησης του HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03.

Αυτό το αξιόλογο γεγονός:

Τεκμηριώνει ότι η Κρήτη συμβάλλει ενεργά στην πρόοδο της γνώσης και της ευημερίας, αποτελώντας πρότυπο για άλλες περιοχές όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.
Θα φέρει νέες επενδύσεις και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στην περιοχή.
Θα προάγει την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες.
Μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις δράσεις, τις εξελίξεις και τα νέα που αφορούν το έργο PRECISEU και το Οικοσύστημα Καινοτομίας της Κρήτης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (https://ibo.crete.gov.gr/)