Από τις εργασίες του εργαστηρίου
Από τις εργασίες του εργαστηρίου

Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο για την ενίσχυση της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δράσεων υπό τη διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «RRI2SCALE – Υπεύθυνα οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας σε περιφερειακή κλίμακα για ευφυείς πόλεις, μεταφορές και ενέργεια» του χρηματοδοτικού πλαισίου Horizon 2020.

Ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης στην τοποθέτησή του, τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης σχεδίου και δομής για να ασκείται πολιτική που θα έχει συνέχεια.

Ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμης Μπακογιάννης χαιρέτισε και συμμετείχε στις εργασίες του εργαστηρίου, υπογραμμίζοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα που έχουν οι διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού και ότι η συμμετοχή του κοινού μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης και εντεταλμένος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων Γιώργος Αλεξάκης αναφέρθηκε στην αξία της συνεργασίας των φορέων του τετραπλού έλικα ως σύγχρονη μορφή συνεργασίας για την εφαρμογή και υλοποίηση ερευνητικών ιδεών.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να εξεταστεί από κοινού με φορείς και πολίτες πώς μπορεί να βελτιωθεί ο τρόπος που σχεδιάζονται οι μελλοντικές στρατηγικές για την Περιφέρεια Κρήτης υπό το πρίσμα των αρχών της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας έχοντας ως μελέτη περίπτωσης το «Περιφερειακό Χωρικό Πλαίσιο Κρήτης».

Μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο προέκυψε η ανάγκη για ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και η πιο ενεργή συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες των διαβουλεύσεων, με τους Δήμους να χρειάζεται να έχουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό καθώς και η ανάγκη για συνεχή και κατανοητή ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα που τους αφορούν και τους επηρεάζουν. Επιπλέον, τονίστηκε η δυναμική κάποιων απόψεων φορέων  σε σχέση με άλλες και η σημασία της διαφορετικότητάς τους για μια πιο καθολική και πληρέστερη εικόνα των ζητημάτων που απασχολούν.