Επιχορηγήσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε 3 επιχειρήσεις του Ηρακλείου

Το ποσό των 10.000 ευρώ θα λάβουν 3 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, οι οποίες δεσμεύθηκαν να υλοποιήσουν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, συμβάλλοντας στις παγκόσμιες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις Tourmie, Γ.Ε.Α Α.Ε. (ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ Α.Ε) και V-lysis Association οι οποίες ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και, καθώς πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, εντάχθηκαν, μετά από κλήρωση, στο πρόγραμμα EENergy, που υλοποιείται από το Δίκτυο Enterprise Europe Network μέλος του οποίου είναι και το Επιμελητήριο  Ηρακλείου.

Εκπρόσωποι των τριών εταιρειών συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλη Αλιφιεράκη, εν όψει της υπογραφής των απαραίτητων εγγράφων για την έναρξη της χρηματοδότησης και συζήτησαν τις δράσεις τις οποίες πρόκειται να υλοποιήσουν, όπως η  αλλαγή του υφιστάμενου εξοπλισμού με νέο για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και τη συμβουλευτική (Consulting) που θα λάβουν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα EENergy χρηματοδοτήθηκε από το εργαλείο χρηματοδότησης SMP-COSME-2023-EENEE με σκοπό να υποστηρίξει τις ΜμΕ ώστε να ν΄ αναπτύξουν δραστηριότητες, που θα βελτιώσουν τη ενεργειακή τους απόδοση. Συνολικά θα δοθούν 9 εκατ. ευρώ σε 900  ευρωπαϊκές ΜμΕ, με στόχο να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας και στις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού ενέργειας, αυξάνοντας παράλληλα τη βιωσιμότητά τους και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Αλιφιεράκης «είναι αναγκαίο πλέον όλες οι επιχειρήσεις να αναζητήσουν λύσεις για το εξαιρετικά υψηλό κόστος ενέργειας, αλλά και για το αποτύπωμά τους στο φυσικό περιβάλλον. Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με μεγάλη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά θέματα, μπορεί να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις-μέλη του σε δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με πολλαπλά οφέλη για τις ίδιες και το φυσικό περιβάλλον».

Να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα EENergy θα ξανανοίξει το φθινόπωρο για την υποβολή νέων αιτήσεων από επιχειρήσεις που θέλουν να δεχτούν υποστήριξη κα μετά την προετοιμασία και την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης να χρηματοδοτηθούν για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.