ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ

Ένα αποφασιστικό βήμα για την αποδέσμευση της Κρήτης από τις ρυπογόνες  τοπικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, σηματοδοτεί η ολοκλήρωση των ερευνών του βυθού προκειμένου να προχωρήσει η εμβληματική ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού με την Αττική με το περίφημο μεγάλο καλώδιο που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2023.

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
Έτσι μετά τη σύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο με το λεγόμενο «μικρό καλώδιο» ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη διασύνδεση που δίνει οριστική διέξοδο στην κάλυψη των φορτίων που χρειάζεται η Κρήτη για να καλύψει το «προαιώνιο» πρόβλημα της τροφοδοσίας της με ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ολοκλήρωση των ερευνών του βυθού για τη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική από την Αριάδνη Interconnection, ήρθε ένα χρόνο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που υπογράφηκε από τους αναδόχους των καλωδιακών τμημάτων ­-την ιταλική Prysmian και τη νορβηγική Nexans.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο τεχνικά έργο αφού η περίφημη «μεγάλη διασύνδεση» της Κρήτης βρίσκεται στην κορυφαία τριάδα των διασυνδέσεων με το μεγαλύτερο βάθος πόντισης παγκοσμίως. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η χαρτογράφηση του βυθού είναι μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία –ιδίως στο Αιγαίο όπου το βάθος της όδευσης αγγίζει έως και τα 1.200 – 1.300.

Σε σχετική ανακοίνωση της η Αριάδνη Interconnection σημειώνει ότι με τη βοήθεια state-of-the-art τεχνολογιών εντοπίζεται η βέλτιστη –από τεχνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς- όδευση για τα υποβρύχια καλώδια, συλλέγοντας πληροφορίες για τη μορφολογία του θαλάσσιου πυθμένα.

Στόχος είναι να ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες του βυθού, φυσικές και ιστορικές, όπως οι μεγάλες κλίσεις του βυθού αλλά και ευρήματα όπως ναυάγια ή νάρκες από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενεργειακή αυτονομία και περιβαλλοντική προστασία

Όπως είναι γνωστό, το υποβρύχιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος έχει μήκος 335 μέτρα και αποτελεί μέρος της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα αποδεσμεύσει οριστικά την Κρήτη από τη ρυπογόνο τοπική ηλεκτροπαραγωγή το 2023 που αναμένεται να ολοκληρωθεί.

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οφέλη για τους κατοίκους και όλους τους πολίτες της χώρας είναι σπουδαία, αφού οι ρύποι CO2 για την παραγωγή ενέργειας στο νησί θα μηδενιστούν και τα οικονομικά οφέλη θα ξεπεράσουν τα 550 εκατ. ευρώ το 2024, το πλήρες έτος λειτουργίας της διπλής ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.

Εκτός από τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που θα επιφέρει η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διασύνδεσης, τα οποία είναι η απεξάρτηση της παραγωγής ενέργειας από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, η μείωση των αερίων του Θερμοκηπίου και της γενικής πετρελαϊκής εξάρτησης οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας θα δουν τους λογαριασμούς τους να “ξεφουσκώνουν”, καθώς θα μειωθούν οι σχετικές χρεώσεις ΥΚΩ.

Όπως είναι γνωστό, το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη είναι ιδιαίτερα υψηλό εφόσον οι τοπικοί σταθμοί χρησιμοποιούν πετρέλαιο και μαζούτ, καύσιμα τα οποία επιβαρύνουν τους καταναλωτές όλης της χώρας με περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ το χρόνο.