Εκτός… μελέτης για την αξιοποίηση του αεροδρομίου “Νίκος Καζαντζάκης” η αυτοδιοίκηση

Χωρίς την εμπλοκή της αυτοδιοίκησης προχωρά η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας από το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου “Νίκος Καζαντζάκης“. Έτσι, ενώ υπάρχει η τεράστια αγωνία της τοπικής κοινωνίας για το κρίσιμο ζήτημα της αξιοποίησης της έκτασης που θα απελευθερωθεί μετά την απομάκρυνση του αεροδρομίου, ο έλεγχος της χάραξης της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής περνά στα χέρια του ΤΑΙΠΕΔ χωρίς την εμπλοκή του Δήμου και της Περιφέρειας Κρήτης, που θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο λόγο για το μέλλον του τόπου μας.

Ειδικότερα το όλο θέμα συζητήθηκε στο πλαίσιο της 8ης συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα με αντικείμενο την ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και την ανάθεση στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) υπηρεσιών ωρίμανσης μιας σειράς έργων.

Όπως προκύπτει, εγκρίθηκε η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας από το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις που ορίστηκαν κατά την απόφαση της 2ης Κυβερνητικής Επιτροπής για το έργο «Δράσεις Ωρίμανσης – Οδικός Χάρτης για την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης». Ειδικότερα, προς τον σκοπό αξιοποίησης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», κρίθηκε απαραίτητος ο σχεδιασμός, η ωρίμανση και η υλοποίηση του έργου που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις όπως η μελέτη των εναλλακτικών λύσεων και η επιλογή βέλτιστης λύσης για την αξιοποίηση του χώρου, η αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η δημιουργία διοικητικής δομής και ο προσδιορισμός του στρατηγικού προσανατολισμού για την αξιοποίηση του χώρου.

Ως δικαιούχος ορίστηκε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο κατά νόμο αρμόδιος για την ανάθεση του έργου φορέας, έκαστος κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς του επί της Σύμβασης. Τα στάδια και το ειδικότερο περιεχόμενο της συνεργασίας του Δικαιούχου με το ΤΑΙΠΕΔ προβλέφθηκε ότι θα καθοριστούν σε επόμενη φάση και θα αποτυπωθούν στο περιεχόμενο της μεταξύ τους σύμβασης.

Τέλος, προκειμένου το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στην ωρίμανση του έργου, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθούν σε συνεργασία και για λογαριασμό του Δικαιούχου οι διαθέσιμοι και ενδεχόμενοι χρηματοδοτικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων των πόρων του ΕΣΠΑ ή και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κατόπιν εκδόσεως της ανωτέρω απόφασης και προς τους ανωτέρω σκοπούς, αναδείχθηκε η ανάγκη εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις που ορίστηκαν και να επιτευχθεί ο στόχος της βέλτιστης αξιοποίησης του χώρου.