Τι ξεκαθαρίζει για τ’ αρχαία στα έργα για το νέο αεροδρόμιο

Μια σειρά από διευκρινήσεις για την αποκάλυψη τμήματος αγωγού του αρχαίου υδραγωγείου της Χερσονήσου και τα   δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις 1/5/2023 και εξής, δίνει με ανακοίνωσή της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Στην ανακοίνωση που υπογράφει η   προϊσταμένη της Εφορείας, αρχαιολόγος κ. Βασιλική Συθιακάκη, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι στο πλαίσιο των εργασιών    έχουν ήδη διερευνηθεί ανασκαφικά και παραδοθεί για την συνέχιση του έργου περισσότερες από 25 αρχαιολογικές θέσεις και μεταξύ των ήδη εντοπισμένων και διερευνημένων ανασκαφικά αρχαιοτήτων συγκαταλέγονται αρκετά τμήματα του υδαταγωγού του αρχαίου υδραγωγείου της Χερσονήσου.

«Η πορεία του εν λόγω αγωγού, τουλάχιστον κατά το τμήμα που αυτός διέρχεται από το φαράγγι στη θέση Ξηροκαμάρες, ήταν γνωστή και χαρτογραφημένη από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ήδη πριν από την αρχική έγκριση του έργου κατασκευής της συνδετήριας οδού το 2009» σημειώνει η Εφορεία και προσθέτει:

«Ο εντοπισμός και η ανασκαφική διερεύνηση του αγωγού και των λοιπών αρχαιολογικών θέσεων τόσο εντός του χώρου ανάπτυξης του νέου αεροδρομίου όσο και στις συνδετήριες οδούς ουδόλως σχετίζεται με τυχόν καθυστερήσεις του έργου, όπως αναφέρεται σε ορισμένα δημοσιεύματα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση τονίζει  τα εξής:

1.Οι ανασκαφικές έρευνες στα πλαίσια κατασκευής του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι και τις οδούς διασύνδεσής του με τους κύριους οδικούς άξονες διενεργούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου στα πλαίσια μνημονίου συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και έχουν σωστικό χαρακτήρα. Στα πλαίσια των εργασιών αυτών έχουν ήδη διερευνηθεί ανασκαφικά και παραδοθεί για την συνέχιση του έργου περισσότερες από 25 αρχαιολογικές θέσεις.

Η μελέτη και δημοσίευση των πορισμάτων των ερευνών αποτελεί ευθύνη του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης αρχαιολογικής νομοθεσίας περί προστασίας καταρχήν των ίδιων των αρχαιοτήτων και κατά δεύτερον της ιστορικής και επιστημονικής αλήθειας.

Η παραβίαση χώρων που τελούν υπό ανασκαφική έρευνα και η δημοσίευση φωτογραφικού υλικού ή σχολίων που αφορούν σε αδημοσίευτες ακόμη έρευνες της Υπηρεσίας από τρίτους, μη ειδικούς και μη έχοντες εργασία και σχέση με αυτές, πέραν του γεγονότος ότι παραβιάζει τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας και συνιστά έλλειψη σεβασμού στο επίπονο έργο των αρχαιολόγων της Υπηρεσίας για την προστασία και διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνιστά παράβαση των διατάξεων του Αρχαιολογικού Νόμου που εν δυνάμει θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αρχαίων.

 

2.Μεταξύ των ήδη εντοπισμένων και διερευνημένων ανασκαφικά αρχαιοτήτων συγκαταλέγονται αρκετά τμήματα του υδαταγωγού του αρχαίου υδραγωγείου της Χερσονήσου, ο οποίος έβαινε περίπου παράλληλα με την υφιστάμενη επαρχιακή οδό Καστελλίου-Χερσονήσου.

Η πορεία του εν λόγω αγωγού, τουλάχιστον κατά το τμήμα που αυτός διέρχεται από το φαράγγι στη θέση Ξηροκαμάρες, ήταν γνωστή και χαρτογραφημένη από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ήδη πριν από την αρχική έγκριση του έργου κατασκευής της συνδετήριας οδού το 2009, περιγράφεται δε τόσο στις εισηγήσεις των τότε συναρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ (ΚΓ’ ΕΠΚΑ και 13η ΕΒΑ) για το έργο όσο και σε κατά καιρούς επιστημονικές δημοσιεύσεις. Κατά συνέπεια, η αποκάλυψη νέων τμημάτων του αρχαίου μνημείου ήταν εξ αρχής αναμενόμενη.

Τα νέα τμήματα ερευνώνται ανασκαφικά, τεκμηριώνονται με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους αποτύπωσης και χαρτογράφησης και θα δημοσιευτούν ως σύνολο μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όταν θα έχει διαμορφωθεί μια καθολική και επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα για την πορεία, τους κλάδους και τη διάρκεια χρήσης του αρχαίου υδραγωγείου.

 

3.Ο εντοπισμός και η ανασκαφική διερεύνηση του αγωγού και των λοιπών αρχαιολογικών θέσεων τόσο εντός του χώρου ανάπτυξης του νέου αεροδρομίου όσο και στις συνδετήριες οδούς ουδόλως σχετίζεται με τυχόν καθυστερήσεις του έργου, όπως αναφέρεται σε ορισμένα δημοσιεύματα, καθώς η διενέργεια των ανασκαφικών ερευνών, το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός τους είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και υλοποιούνται στα πλαίσια αυτού.

Η απόφαση τροποποίησης της χάραξης από τη θέση Άγιο Πνεύμα ως τη θέση Ξηροκαμάρες, δεν σχετίζεται με την πρόσφατη αποκάλυψη της συνέχειας του αγωγού προς Χερσόνησο, όπως αφήνεται να εννοηθεί σε δημοσιεύματα, αλλά επιβλήθηκε για λόγους προστασίας της ρωμαϊκής υδατογέφυρας στη θέση Ξηροκαμάρες ή Αχαλασάς.

4.Για την ενημέρωση του κοινού, το οποίο δικαίως ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί για τις νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στα πλαίσια του έργου του νέου αεροδρομίου, η Εφορεία προγραμματίζει τους επόμενους μήνες τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας».