«Έφοδος» των Λιμενικών και τελωνειακών σε καταστήματα της Χερσονήσου

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθής διακίνησης και πώλησης αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων, μικτό κλιμάκιο στελεχών του Τελωνείου Ηρακλείου και του Τμήματος Ασφαλείας του ΚΛΗ προχώρησε σε διαδοχικούς ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάβες και χώρους διασκέδασης και εστίασης στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου και της Σταλίδας.

Από τους ελέγχους προέκυψαν δεσμεύσεις αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων τα οποία δεν ήταν συμμορφούμενα με την κείμενη νομοθεσία περί ετικετών, ενσήμων φορολογικών ταινιών και χαρακτηριστικών επισήμανσης και σε ορισμένες περιπτώσεις αναμένονται να επιβληθούν τα αναλογούντα πρόστιμα