Ο «Μίνωας» έρχεται στην Κρήτη: η μεγαλύτερη επιχειρησιακή άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας και η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης για την αντιμετώπιση μεγάλου σεισμικού γεγονότος και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων στην Κρήτη με την γενική ονομασία «ΜΙΝΩΑΣ 2024».

Σκοπός της Επιχειρησιακής Άσκησης Πεδίου Πλήρους Ανάπτυξης Σεισμού και Συνοδών Γεωδυναμικών Φαινομένων είναι να συμβάλλει στη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στην Κρήτη μέσα από μία σειρά δράσεων και υλοποιήσιμων στόχων.

Στόχος είναι να βελτιωθούν τόσο ο συντονισμός των υπηρεσιών και της διαδικασίας συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών, όσο και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων. Μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η εκπαίδευση όλων των φορέων, η ενίσχυση της ετοιμότητας και της διαλειτουργικότητας, η ένταξη στο σχεδιασμό των εθελοντικών ομάδων, καθώς και η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.

Στην άσκηση συμμετέχουν Κεντρικοί φορείς (Υπουργεία, Κεντρικοί Οργανισμοί), η Περιφέρεια Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, οι Πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. Κρήτης, οι Εθελοντικές Οργανώσεις, οι Περιφερειακοί και Τοπικοί Φορείς, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η ΑΔΜΗΕ, οι Φορείς Τηλεπικοινωνιών, οι Δομές Υγείας, οι Φορείς διαχείρισης Λιμένων και Αεροδρομίων, οι Τουριστικές Δομές, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, όλα τα σχολικά συγκροτήματα της Κρήτης, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.ά.

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός δράσεων σε όλη την Κρήτη και η άσκηση επί χάρτου στις 15-16 Φεβρουαρίου 2024. Η τελική φάση της άσκησης στο πεδίο, θα διεξαχθεί στις 22, 23 και 24 Απριλίου 2024 και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, με Κέντρο Διεύθυνσης της Άσκησης το Ηράκλειο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Επιχειρησιακή Άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης που έχει σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί στον Ελληνικό χώρο, ενώ θα αποτελέσει τη βάση, με την οποία θα διεξάγονται αντίστοιχες ασκήσεις σε κάθε Περιφέρεια της Χώρας.

Η έναρξη της Άσκησης Πεδίου Πλήρους Ανάπτυξης στις 22 Απριλίου και οι Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) για την αντιμετώπιση των συνεπειών κατά τη διάρκεια εξέλιξης της άσκησης θα διεξαχθούν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Πλαστήρα & Ρωμανού, 71201 Ηράκλειο Κρήτης (https://www.cccc.gr/gr).