Απαιτείται κατασκευή φράγματος στον Γιόφυρο

Την κατασκευή φράγματος στον  Γιόφυρο προτείνει με εισήγηση του στο ΤΕΕ /ΤΑΚ ο μηχανικός Κ. Μπριλάκης σαν αντιστάθμισμα στο οξύτατο πρόβλημα της λειψυδρίας που ταλανίζει την Κρήτη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει,  με την κατασκευή του φράγματος η  δυνατότητα  αποθήκευσης  νερού για το Ηράκλειο διπλασιάζεται,  αφού  από  25  εκατ. νερού του Αποσελέμη  μπορούν να διασφαλιστούν  50  εκατ. κυβικά νερού.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «το  φράγμα  Αποσελέμη   αδειάζει  και  η  χρήση  των  γεωτρήσεων  για να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  σε  νερό  κοστίζουν  πολλά  λόγω  αντλήσεων  για  να  φθάσει  το  νερό  στις  δεξαμενές  φορτίου  και  να  διανεμηθεί  στη  συνέχεια  με  βαρύτητα.  Ο  Γιόφυρος  εν  τω  μεταξύ  χύνει  το  νερό  στη θάλασσα  ενώ  έχει  απορροές  διπλάσιες  από  τον  Αποσελέμη.

Το  φράγμα  του  Αποσελέμη  έχει  ταμιευτήρα  χωρητικότητος  25,17  εκατ.  κυβικά  και  η  κατανάλωση  στη  βόρεια  παραλία  είναι  30  εκατ  κυβικά.  Εάν  συμβεί  να έχουμε  συνεχόμενες  ξηρικές  χρονιές  το  νερό  του  φράγματος  δεν επαρκεί  και  τρέχουμε  πάλι  στις  γεωτρήσεις  που  απαιτούν  αντλήσεις  κόστους  σε  ρεύμα  πάνω  από  4  εκατ  ευρώ  ετησίως.

Στη  βόρεια  παραλία  της  Κρήτης  με  πληθυσμό  250.000  απαιτείται νερό  περίπου  20  εκατ.  κυβικά  και  με  απώλειες  δικτύων  40%,  το  νερό  του  φράγματος  δεν  επαρκεί, παρά μόνο  για  την  καλή  χρονιά  με  μεγάλη  βροχόπτωση.

Με  την  παρούσα  εισήγηση  προτείνω  να  δοθεί  προτεραιότητα  στη  κατασκευή  φράγματος  στον  Γιόφυρο,  οπότε  η  δυνατότητα  αποθήκευσης  νερού  διπλασιάζεται,  δηλαδή  από  25  εκατ  γίνεται  50  εκατ.  Έτσι  ικανοποιείται  η  αύξηση  του  πληθυσμού  που  βλέπουμε  να  συμβαίνει  συνεχώς  τα  τελευταία  50  χρόνια  λόγω  της  αστυφιλίας.  Πλήρη  επάρκεια  νερού  μόνο  από  φράγματα  δεν θα έχουμε   και  οι  γεωτρήσεις  θα  συνεχίσουν να  χρησιμοποιούνται,  αλλά  κάθε  πρόσθετη  ποσότητα  νερού  χωρίς  άντληση  είναι  πολύτιμη.

Απαιτείται κατασκευή φράγματος στον ΓιόφυροΑπαιτείται κατασκευή φράγματος στον ΓιόφυροΑπαιτείται κατασκευή φράγματος στον Γιόφυρο
Φράγμα  στον  Γιόφυρο προτείνεται  από την  συνημμένη  έκθεση  αρμόδιας  Επιτροπής  τριών Γεωλόγων  στην θέση  μεταξύ  Προφήτη  Ηλία  και  Κυπαρίσσι  που  συντάχθηκε  το  1.995  αλλά  μπήκε  στο  Αρχείο  διότι  τότε  είχε  συνταχθεί η μελέτη  για  το Φράγμα  στον Αποσελέμη,  και   ψάχναμε  πηγή  χρηματοδότησης  από  πακέτο  Ντελόρ  ή  Δημόσιες  Επενδύσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με  την  κατασκευή  φράγματος  στον  Γιόφυρο  επιτυγχάνεται αντιπλημμυρική  προστασία, καθώς  γλιτώνουμε οριστικά  από  τις  πλημμύρες  και  καταστροφές  στην  πεδινή κοίτη  του  Γιόφυρου έκτασης  10.000  στρεμμάτων. Γίνεται  επέκταση  του σχεδίου  πόλης, και εάν γίνει  η  οριοθέτηση του ποταμού  μετά  την  κατασκευή  του  Φράγματος,  θα  απελευθερωθούν  εκτάσεις  παραποτάμιες  και οι  οικοδομές  αυτές  θα  μπορούν  να  νομιμοποιηθούν.