Η Τουρκία στην 18η θέση μεταξύ 194 χωρών όσον αφορά το μέγεθος του πληθυσμού της

Η Τουρκία κατατάσσεται στην 18η θέση μεταξύ 194 χωρών όσον αφορά το μέγεθος του πληθυσμού της. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Τουρκίας (TUIK) ο πληθυσμός της χώρας φτάνει τα 85 εκατομμύρια 372 χιλιάδες ανθρώπους, που αποτελούν το 1,1% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Το ποσοστό παιδικού πληθυσμού (0-17 ετών) της Τουρκίας ήταν 26%, σημειώνει το ertnews.gr ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο των κρατών μελών της ΕΕ (οι χώρες της Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικού πληθυσμού το 2023 ήταν η Ιρλανδία με 23,3%, η Σουηδία με 21% και η Γαλλία με 20,7%. Ο παγκόσμιος μέσος όρος του παιδικού πληθυσμού κατεγράφη στο 29,8% το 2023.

Με 15,1%, το ποσοστό νεανικού πληθυσμού (15-24 ετών) της Τουρκίας κατεγράφη το 2023 επίσης υψηλότερο από το ποσοστό νεανικού πληθυσμού των 27 κρατών μελών της ΕΕ (Ιρλανδία 13,1%, Δανία 12,0% και οι Κάτω Χώρες 11,9%).

Το ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού (65+ ετών) της Τουρκίας ήταν 10,2%, λίγο υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέο όρο (10%), αλλά αρκετά χαμηλότερο από το ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Η Ιταλία με 24,5%, η Φινλανδία με 23,6% και η Πορτογαλία με 23,3% κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένου πληθυσμού το 2023. Οι χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό ηλικιωμένου πληθυσμού ήταν η Κύπρος με 15,2%, το Λουξεμβούργο με 15,4% και η Ιρλανδία με 15,5%, αντίστοιχα.