Αλβανία: Ο πληθυσμός της μειώθηκε κατά περίπου 420.000 ανθρώπους σε 13 χρόνια

Η Αλβανία μετρά 2.402.113 κατοίκους, με άλλα λόγια 419.831 λιγότερους απ’ ό,τι το 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης εθνικής απογραφής, που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή (φωτογραφία, επάνω, από scantv.al).

«Ο πληθυσμός των μονίμων κατοίκων της Δημοκρατίας της Αλβανίας την 18η Σεπτεμβρίου 2023 ανερχόταν σε 2.402.113 ανθρώπους, ή κατέγραψε μείωση κατά περίπου 420.000 ανθρώπους σε σύγκριση με την απογραφή του 2011», συνοψίζεται στην έκθεση που συντάχθηκε από το αλβανικό στατιστικό ινστιτούτο (INSTAT).

Η δημογραφική παρακμή είναι «συνεχής τάση από τα χρόνια του 1990, οφειλόμενη κυρίως στη μετανάστευση», σύμφωνα με την εκτίμηση του INSTAT.

Πριν από τα χρόνια του 1990 και την πτώση του σοσιαλιστικού καθεστώτος του Εμβέρ Χότζα, από τα πιο ερμητικά κλειστά στον κόσμο, η Αλβανία κατέγραφε συνεχή δημογραφική ανάπτυξη.

Την περίοδο που ακολούθησε όμως, που σημαδεύτηκε από οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου το 1997, την πτώση της γεννητικότητας και τη μαζική μετανάστευση, ως και σήμερα, η Αλβανία βλέπει να φεύγουν κατά μέσον όρο 50.000 άνθρωποι σε ετήσια βάση, κατά τους αριθμούς του INSTAT.

Βουλγαρική ή βοσνιακή καταγωγή

Για πρώτη φορά, σε αυτήν την απογραφή επιτράπηκε στους κατοίκους να δηλώσουν τη βουλγαρική ή τη βοσνιακή καταγωγή τους, πέρα από τις προϋπάρχουσες κατηγορίες (Ελληνες, Αιγύπτιοι, Ρομά κλπ.). Ετσι, 7.057 δήλωσαν Βούλγαροι και άλλοι 2.963 Βόσνιοι.

Η απογραφή του 2023 ήταν η 12η των τελευταίων 100 ετών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ